Mikroekonomi och makroekonomi (paket) - - paket för grundkursen i nationalekonomi I

Mikroekonomi och makroekonomi (paket) - - paket för grundkursen i nationalekonomi I
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2015-01-21
ISBN 9789144108223
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Makroekonomi (bok + digital produkt)

Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv.

Mikroekonomi Teori och tillämpning (bok + digital produkt

Mikroekonomi Teori och tillämpning introducerar ämnet mikroekonomi på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktions-beslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras.