Medskapande högskolepedagogik : för den högre utbildningen

Medskapande högskolepedagogik : för den högre utbildningen
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor152
Vikt0
Utgiven2018-01-03
SABEpab
ISBN 9789144107349
<p class="htmlized">Inre motivation och skapande utgör de viktigaste drivkrafterna för lärande och utveckling. Det innebär att kunskapande, medskapande och meningsskapande är centrala utgångspunkter vid utformningen av utbildningar, kurser och undervisning.
Den här boken diskuterar medskapande pedagogik inom ramen för högskolans utbildning. Den belyser frågor som:

• Vilken betydelse har medskapande, meningsskapande och kunskapande för studenternas motivation och kvaliteten i deras kunskapsbildning?
• Hur kan vi bidra till att studenterna erfar och upplever högskoleutbildning som meningsfull och meningsskapande?
• Vad innebär det att som student vara medskapande i den egna kunskapsbildningen?
• Vad betyder det att vara kunskapande när man lär? Hur skiljer det sig från andra sätt att lära?
• Hur utformar man undervisning och kurser där studenterna blir mer medskapande i egen meningsskapande kunskapsbildning?

<p class="htmlized">Vad innebär medskapande kunskapsbildning för lärarrollen?
Medskapande högskolepedagogik riktar sig till anställda på universitet och högskola och kan med fördel användas på högskolepedagogiska utbildningar.