Svenska meningar

Svenska meningar
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor154
Vikt0
Utgiven1998-01-28
SABFc.01
ISBN 9789144096629
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Svenska meningar är en elementär språklära som markant skiljer sig från de flesta andra.

Svenska meningar

– ger en helhetssyn på språket i funktion

– utvecklar förmågan att göra egna språkiakttagelser

– lär på ett enkelt sätt ut centrala grammatiska termer och begrepp

– ger rikliga tillfällen till reflektion och diskussion om hur språket fungerar och används

– ser inte meningen som en isolerad enhet utan vidgar studiet mot textbildningen

– är inriktad på språkproduktion

– är laborativ

– låter läsaren själv bestämma grammatikkursens omfång

Svenska meningar

kopplar samman kunskaper och färdigheter. Boken ger fasta kunskaper i grammatik och en konkret uppfattning om språkets strukturer, funktion - och möjligheter.

Svenska meningar

lämpar sig för svenskstuderande såväl i gymnasieskolan som vid olika högskolor. För lärare kan boken tjäna som en givande idékälla.