Redovisning och beskattning : om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen

Redovisning och beskattning : om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor158
Vikt0
Utgiven2014-01-15
SABQbc
ISBN 9789144094465
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Boken utgår från vad som här kallas företagsbeskattningens åtta grundfrågor, vilka motsvarar grundläggande kunskapsbehov när företagens inkomstskatt skall fastställas. Dessa grundfrågor utgör bokens röda tråd, och de presenteras och diskuteras ingående. Ett centralt syfte med boken är att belysa räkenskapernas roll för företagsbeskattningen. Denna frågeställning dominerar framställningen. Redovisningsrättens regleringsmetoder och olika metodproblem belyses också, liksom skatternas betydelse för redovisningen. En diskussion förs även om för- och nackdelar med olika modeller för relationen mellan redovisning och beskattning. Här finns också ett omfattande kapitel om bokföring, redovisning och redovisningsrätt som syftar till att ge den nödvändiga redovisningsrättsliga bakgrunden till den betydelse redovisningen har för beskattningen. De teoretiska resonemangen illu­streras med talrika konkreta exempel. Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen riktar sig till alla som vill veta mer om det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Boken används i skatterättsundervisning på olika nivåer och på mer avancerade redovisningskurser. Tredje upplagan