Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv

Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatFlexband
SpråkSvenska
Antal sidor166
Vikt340 gr
Utgiven2014-09-30
ISBN 9789144089935
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens. Med denna antologi vill vi erbjuda kulturella redskap och pedagogiska perspektiv för att arbeta med bild och konst i förskolan, men också på fritidshem och i skolans tidiga år. Det pedagogiska arbetet med bild, konst och medier har olika aspekter – sociala, kunskapsmässiga, kommu­nikativa och konstnärliga. Vi menar att samtliga är betydelse­fulla och att det är viktigt att ingen av dessa aspekter hamnar i skuggan. De senare årens fokus på visualitet, visuell kultur, estetiska lärprocesser och lärande om, i, genom och med konst behöver diskuteras ytterligare i relation till yngre barn. Med exempel från olika projekt och aktiviteter diskuterar vi hur arbetet med bild i vid mening kan vara både lekfullt, meningsskapande, lärande och problematiskt.