Den svenska tjänstesektorn

Sverige är en tjänsteekonomi. Åtta av tio jobb finns i tjänstesektorn. Exporten av tjänster växer snabbt och står i dag för 30 procent av den totala exporten. Industrin har blivit ”tjänstefierad” genom att använda och sälja mer och mer tjänster. Vad innebär den här utvecklingen för näringslivet, för den ekonomiska politiken och för alla dem som arbetar med att utföra tjänster?
Den svenska tjänstesektorn kartlägger vår ekonomi från ett tjänste­perspektiv. Boken beskriver tjänstesektorns historiska framväxt och redogör för internationella skillnader. Den ger en inblick i hur tjänste­sektorn växer i stora städer och får stora städer att växa; tjänste­samhället och industrisamhället är geografiskt väsensskilda. Därtill belyses tjänstesektorn i termer av outsourcing, utrikes­handel, skattefinansiering, beskattning, minimilöner och affärskoncept. Tjänsterna betraktas både ur producenternas och ur konsumenternas synvinkel. Boken ger en helhetsbild av tjänstesektorn och lyfter fram en tjänstelogik där varornas funktion är att möjliggöra tjänster.
Den svenska tjänstesektorn är främst en lärobok för grundutbildningar i företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia och service management, men passar också för var och en som vill betrakta den svenska ekonomin från ett tjänsteperspektiv. Boken är skriven av femton praktiskt och akademiskt erfarna ekonomer. Inga förkunskaper i nationalekonomi, företagsekonomi eller ekonomisk historia krävs.