Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande

Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor160
Vikt355 gr
Utgiven2013-08-02
ISBN 9789144083278
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Fritidshemmets förändrade uppdrag belyses i den här antologin av sju författare som alla på olika sätt undervisat eller forskat om bl.a. fritidshemsverksamheten. Sedan 2011 läser de blivande grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem något praktiskt-estetisk ämne. Denna lärargrupp har i decennier arbetat med olika ämnen som bild, drama, rörelse, musik och hälsa som redskap för de aktiviteter som erbjuds inom fritidshemmets verksamhet. Diskussionen om att leken också lär kom till fritidshemmet under 1980-talet. En utveckling om hur leken kan lära också i samarbete med skolan – utöver det ursprungliga uppdraget om social utveckling – har kommit först senare och diskuteras i antologin som ett led i barns meningsskapande. Bokens författare utvecklar en multimodal inriktning och ger förslag på en profil för ”utbildning i” fritidshem där de estetiska lärprocesserna har en framträdande roll inom verksamheten. Samtidigt blir också profilen ”ett komplement” till grundlärare 1–3 samt förskolan. Boken riktar sig till verksamma fritidspedagoger, blivande grundlärare/fritidshem, lärare f–3 samt rektorer, politiker och andra beslutsfattare.