Industriföretagets ekonomi och organisation - - ett praktikfall (SwedeNet)

Industriföretagets ekonomi och organisation - - ett praktikfall (SwedeNet)
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor118
Vikt0
Utgiven2009-12-15
ISBN 9789144067278
SwedeNet är ett medelstort svenskt verkstadsföretag som tillverkar och säljer nätväggar och kundvagnar. Företaget utgör det praktikfall som den här boken behandlar. Boken innehåller en ingående företagsbeskrivning och åtta omfattande och sammansatta seminarieuppgifter. Studenter som löser uppgifterna får genom dem chansen att sätta in sina företagsekonomiska kunskaper i ett sammanhang. De får därmed en känsla för hur företagsekonomiska verktyg i praktiken används i ett industriföretag. Boken riktar sig till studenter på universitets- och högskolenivå som läser eller har läst grundläggande kurser i företagsekonomi. Den utgör ett komplement till den sedvanliga, ämnesindelade litteraturen genom att den erbjuder en helhetssyn på ämnet företagsekonomi. Studenter som tillgodogör sig bokens innehåll kommer även att bli medvetna om vilken typ av tekniska aspekter som är viktiga för ett industriföretag. Djupare tekniska förkunskaper är dock inte nödvändiga. Praktikfallet SwedeNet har utvecklats av forskare, lärare och doktorander verksamma vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan. Idéerna bakom denna typ av sammanhållet praktikfall härrör från professor Albert Danielsson, som under närmare trettio år varit verksam vid KTH. Arbetet har letts av Sten Wikander, som har mångårig erfarenhet från svenskt näringsliv (bland annat som finansdirektör på Volvo, VD för Fjärde AP-fonden och styrelseordförande i Hennes & Mauritz). SwedeNet och liknande praktikfall används sedan 1990 i den grundläggande ekonomiutbildningen på civilingenjörsprogrammet för Industriell ekonomi på KTH.