Hela världen - Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen

Den här boken tar sin utgångspunkt i den globala ekologiska krisen, en av mänsklighetens och samhällets avgörande framtidsfrågor. Miljöproblemen måste beskrivas naturvetenskapligt, men dess orsaker, verkningar och lösningar sträcker sig långt bortom naturvetenskap och teknik. I de olika kapitlen presenteras och diskuteras främst humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på krisen och hur individer och grupper svarar på den.

Boken kompletterar mer naturvetenskaplig miljölitteratur. Den lämpar sig som en mångvetenskaplig introduktion i ämnen som humanekologi, miljövetenskap och miljö- och utvecklingsstudier men vänder sig till alla med intresse för människan, samhället och miljöfrågorna.

I boken medverkar: Björn Forsberg, Eva Fridman, Jessika Grahm, Lovisa Hagberg, Stig-Olof Holm, Alf Hornborg, Markus Larsson, Henrik Lång, Christer Nordlund, Ingvar Rönnbäck, Sofia Åkerberg och Anders Öckerman.