fbpx

Frågelistan som källa och metod

Bröllop, barnavård och böcker. Pizza, polio och personlig hygien. Vid de nordiska folkminnes- och traditionsarkiven, liksom vid flera museer, finns stora samlingar av berättelser som rör alla upptänkliga aspekter av människors liv förr och nu. Många av dessa är svar på frågelistor. Sådana har under lång tid använts av etnologer och folklorister för att samla och skapa material, i forskningssyfte och för dokumentation. Det är en kvalitativ metod som ger ett rikt material i form av berättelser i löpande text kring ett specifikt ämne. Många av arkiven och museerna har en fast stab av så kallade meddelare som besvarar de olika listorna, ofta under många år, och beskriver sina tankar, erfarenheter och minnen kring det ämne frågelistan rör.

I denna antologi diskuterar forskare och arkivarier, som alla har erfarenhet av frågelistan som källa och metod, hur man kan arbeta med frågelistor och frågelistsvar utifrån olika perspektiv och syften.

Boken vänder sig till såväl studenter, forskare och lärare som kulturhistoriskt intresserade.

Stäng meny