Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken

Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
Författare
Förlag Studentlitteratur
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor172
Vikt0
Utgiven2010-09-21
SABOc
ISBN 9789144056678
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vad är statsvetenskap? är en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I centrum står statsvetenskapens grundläggande frågor och svar, liksom möjligheten att nå vetenskaplig kunskap om politik. Statsvetenskapens framväxt som ämne och vetenskaplig disciplin behandlas, jämte dess centrala begrepp och metodologiska pluralism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den statsvetenskapliga forskningsprocessens olika delar (problem, teori, metod, material och resultat). Författarna tar även upp vad det innebär att studera statsvetenskap vid universitet och högskolor och vad yrkesverksamma statsvetare gör. Boken vilar på två huvudidéer: att vetenskap i grunden handlar om att undra något och att vår kunskap om politik väsentligen bestäms av de begrepp vi använder och av den använda metodologin. Till boken hör en webbplats som riktar sig till både studenter och lärare. Här finns material som introducerar bokens innehåll i olika former, t.ex. miniföreläsningar, övningsuppgifter och fördjupningsmaterial. Här finns också en serie filmade intervjuer med statsvetare verksamma utanför akademin. På en särskild lärarsida finns bland annat en pedagogisk programförklaring och en verktygslåda med tips och idéer om hur boken kan användas i undervisningen. www.studentlitteratur.se/vadarstatsvetenskap