Skapar vården ohälsa? : allmänmedicinska reflektioner

Skapar vården ohälsa? : allmänmedicinska reflektioner
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor354
Vikt0
Utgiven2009-04-28
SABV
ISBN 9789144052557
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
"Först och främst inte skada" (Primum non nocere) - så lyder ett av buden i den Hippokratiska eden. Men alla medicinska åtgärder kan medföra oönskade effekter. Undersökning och behandling av friska i förebyggande syfte är inget undantag. Ett problem är att negativa effekter och skador av förebyggande åtgärder, riskfokusering och medikalisering av vardagsproblem sällan diskuteras i ett professionellt forum, än mindre i det offentliga rummet. När det finns stöd för att åtgärder eller behandlingar fungerar, är det lätt att diskussionen om de negativa effekterna tonas ned "för den goda sakens skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken skriver nordiska allmänmedicinare om risktänkande, resurstänkande, medikalisering och kommersialisering och om betydelsen av dessa fenomen för läkare, individer och samhälle. Boken har kommit till som en del av arbetet i "Nordic Risk Group" (NRG), en grupp som består av allmänmedicinare från de fem nordiska länderna. Målgruppen för boken är främst läkare men den vänder sig även till andra grupper och studerande inom vården samt till en bred allmänhet.