Rättspsykiatriskt vårdande : vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa

Rättspsykiatriskt vårdande : vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor231
Vikt342 gr
Utgiven2008-10-31
SABVlo
ISBN 9789144051482
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det är inte lätt att förstå sig på människor som begår svåra brott. Många av dem är helt vilsna och övergivna i tillvaron och en del har alltid varit utanför den mänskliga gemenskapen. Detta skapar människor som är farliga både för sig själva och för andra. När brott har begåtts, och oavsett om brottslingen av svenskt rättsväsende överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller döms till fängelse, behöver han eller hon hjälp med att förändras så att nya brott förhindras så långt som det är möjligt. Uppdraget att vårda dessa människor, som ofta har svår psykisk störning, kommer alltid att involvera vårdare som dygnet om ska möta och arbeta tillsammans med dem. Vad har då vårdvetenskap för relevans inom detta arbete och vad är det för skillnad på vårdvetenskap och omvårdnad? För att reda ut detta har denna bok tillkommit. Vår förhoppning är att utifrån ett vårdande/vårdvetenskapligt perspektiv, där praxis, beprövad erfarenhet och vårdvetenskaplig forskning binds ihop, kunna bidra till att dessa patienters vårdare ska kunna få stöd och hjälp med den svåra utmaning som vårdandet av rättspsykiatriska/psykiatriska patienter är. Boken inbjuder till reflektion över det (rätts)psykiatriska vårdandet och vänder sig till yrkesverksamma inom (rätts)psykiatrin samt till studenter inom grund- och specialistutbildning. Även andra yrkeskategorier kan ha stort utbyte av boken.