Statsvetenskap som yrke

Statsvetenskap som yrke
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor195
Vikt0
Utgiven2005-02-24
SABOc
ISBN 9789144038285
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vad innebär det att ha statsvetenskap som yrke? Kjell Goldmann tar upp universitetslärarens professionella roll till diskussion. Ett av flera teman som behandlas är förhållandet mellan samhällsvetenskap och politik. Frågan hur man som forskare och lärare vid ett universitet bör förhålla sig till det offentliga samtalet, de organiserade intressena och de mot varandra stående ideologierna ställs på sin spets, när det gäller själva vetenskapen om politik. Bland de frågor som behandlas är: Gör kravet på vetenskaplighet det svårt att säga något som går att använda i samhällsdebatten? Kan man vara synlig i medierna men ändå akademiskt respektabel? Går det att mäta vetenskaplig kvalitet? Varför blir det så mycket konflikter i akademiska miljöer? Förhoppningen är att boken ska intressera läsaren för att diskutera och reflektera över yrket som universitetsforskare.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se