Svenska för invandrare - brygga eller gräns? - Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen

Svenska för invandrare - brygga eller gräns? - Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor258
Vikt0
Utgiven2003-12-02
ISBN 9789144032320
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, har på senare år fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande – inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunkt för denna bok om SFI-utbildning. Författaren ger en tankeväckande analys av begrepp som ofta används i diskussionen: ord som integration, invandrare, elev, tradition, modernitet, jämställdhet, medbestämmande och demokrati. ”Det svenska” som norm är påtagligt. Och hur språkliga uttryck, kategoriseringar och idéer påverkar vårt sätt att tänka om kunskap och lärande. Styrdokument och läromedel har kritiskt granskats, liksom hur SFI samspelar med omgivande institutioner och med samhällsutvecklingen. Kursdeltagare och utbildare berättar hur de tänker och resonerar om SFI-utbildningen. Boken, en något nedkortad version av Marie Carlsons doktorsavhandling, riktar sig till alla som är intresserade av språk, utbildning och etnicitetsfrågor. Den kan användas inom grund- och forskarutbildning på universitet- och högskolor liksom i fortbildning för olika yrkesgrupper.