Skolförbättring i praktiken

Skolförbättring i praktiken
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor204
Vikt300 gr
Utgiven2003-04-04
SABEm-c
ISBN 9789144028170
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det finns inga enkla modeller för skolors förbättringsarbete. Huvudresultatet från den undersökning som presenteras i den här boken pekar dock på en grundläggande brist i arbetet – den att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte i tillräcklig grad uppmärksammas. Ett viktigt allmänt råd skulle således kunna formuleras: Att inta ett friutrymme handlar om att följa upp organisationsmodeller och administrativa rutiner genom att i samtal göra begripliga och konkreta kopplingar mellan dessa och det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet. Boken vänder sig till lärare, skolledare, skolutvecklare och andra som är intresserade av kunskap kring skolors inre liv och hur lärares och skolledares samarbete gestaltas när förbättringar i verksamheten ska göras. Särskilt behandlas skolkulturen under rubriker som ”Att förstå skolkultur” och ”Att förändra skolkultur”. Vidare behandlas ”Ett förbättringsarbetes förlopp” och här får man följa en skolas arbete med att utveckla självstyrande arbetslag och en handledande lärarroll. Avslutningsvis diskuteras hur skolor på egen hand kan få bättre fart på förbättringsarbetet och råd lämnas kring hur olika instrument som använts i undersökningen kan tas i bruk på den egna skolan.