fbpx

Mätning av tjänstekvalitet i praktiken

Mätning av tjänstekvalitet i praktiken
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreManagement
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor202
Vikt0
Utgiven1998-05-13
SABQbiab
ISBN 9789144007069
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
<p class="htmlized">Kvalitet framställs ofta som det viktigaste konkurrensmedlet och en förutsättning för lönsamhet. Det är därför nödvändigt att kunna mäta och värdera den kvalitet man erbjuder sina kunder. Kundupplevd kvalitet har blivit ett av de viktigaste måtten på hur väl en verksamhet fungerar.

Många ser en möjlighet i att uppnå kvalitet genom att till exempel kvalitetscertifiera sig. En certifiering skapar goda förutsättningar för den som vill nå en viss kvalitetsnivå, men den säger inte något om hur hög denna nivå är. Om man inte kombinerar en kvalitetscertifiering med en kvalitetsmätning finns en risk att man ”bygger in” fel kvalitet.

De flesta organisationer saknar den kunskap och de verktyg som krävs för att mäta kvalitet. Denna bok är främst avsedd att fungera som en ”verktygslåda” och handbok som ger företag, offentliga verksamheter och studenter vid högskolor och universitet en god bild av hur man praktiskt kan genomföra en kvalitetsmätning. Den ger också en översiktlig beskrivning av aktuella teoretiska resonemang som är viktiga att känna till när man arbetar med att utveckla kvalitet i tjänsteverksamheter

Stäng meny