Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken som är en antologi är ett viktigt bidrag till att belysa den psykiatriska omvårdnaden ur ett vetenskapligt perspektiv. Den strävar till att ge en bild av hur man i de olika Nordiska länderna gestaltar detta område och man finner många likheter men också intressanta olikheter. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom psykiatrisk omvårdnad. . Läs mer om boken på studentlitteratur.se