Rätt till bistånd i äldreomsorg : Etik, juridik, praktik och profession

Rätt till bistånd i äldreomsorg : Etik, juridik, praktik och profession
Författare
Förlag Gleerups Utbildning AB
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2014-07-03
ISBN 9789140685698
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Rätt till bistånd i äldreomsorg – etik, juridik, praktik och profession lyfter fram skilda perspektiv på såväl rätten till bistånd för äldre som själva biståndshandläggningen. Boken är framtagen i nära samverkan mellan forskare och praktiker. Tanken är att den, med utgångspunkt i aktuell lagstiftning och såväl generella som specifika exempel, ska kunna vara en hjälp i det dagliga biståndsarbetet.

Boken består av tre delar. I del I behandlas rollen som biståndshandläggare, relevant lagstiftning på området och formella förutsättningar för handläggningsprocessen. I del II ges läsaren en inblick i praktiken genom en beskrivning av arbetet i fem valda fallstudiekommuner. I del III förs en diskussion om rättssäkerhetsaspekter och etiska dilemman som biståndshandläggare har att hantera.

I första hand vänder sig boken till universitets­ och högskolestuderande på grundnivå och avancerad nivå inom socialt arbete och vårdvetenskap och därmed olika professioner, som socionomer och sjuksköterskor. Men den vänder sig även till andra yrkesverksamma inom området och till den som vill skaffa sig kunskaper om biståndshandläggningsprocessen och rollen som biståndshandläggare. Förhoppningen är att boken ska bidra till nya perspektiv och reflekterande tankar.

Författare är Sara Esbjörnson, Ann­Christine Larsson, Joakim Nyman, Annika Staaf, Maria Wolmesjö och Lars Zanderin, alla på olika sätt verksamma antingen inom forskning och utbildning på universitet och högskolor eller i forsknings­ och utvecklingsverksamhet eller praktisk verksamhet i kommuner och landsting/regioner. Redaktörer för boken är Maria Wolmesjö och Annika Staaf.

Denna bok är utgiven i samverkan med Nationellt forskningsnätverk för brukarinflytande inom äldreområdet.