fbpx

Ur arkiven - om sex och sexualupplysning

Ur arkiven – om sex och sexualupplysning kallas en arkivmapp som är ett övningsmaterial för att arbeta med historiska dokument.<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>

Låt eleverna själva gräva i arkiven! Materialet Ur arkiven - dokument om sex, upplysning och preventivfrågor innehåller, journaler, polisrapporter, brev, foton med mera i "original" som de kan arbeta med i klassrummet. <o:p></o:p>

Dokumenten sätter fantasin i rörelse, väcker nyfikenhet och empati och leder på ett naturligt sätt in samtalet på frågor kring olika typer av källor, vad man kan läsa ut av dem, vad vi vet och vad vi inte vet osv. <o:p></o:p>

Fem teman: Kroppen, Sexualitet och upplysning, Könssjukdomar, Abort, Preventivmedel. Varje tema innehåller ett tiotal verklighetstrogna kopior av originaldokument som är packade i var sin dokumentmapp. <o:p></o:p>

Till allt material finns en handledning med arbetsuppgifter, beskrivningar av dokumenten, en lista med lagar som är intressanta i sammanhanget och en kort historik som introduktion till varje tema.<o:p></o:p>

Handledning och dokumentmappar är samlade i en praktisk och tidsenlig arkivlåda. Ur arkiven är ett unikt material som passar utmärkt för både grundskolans senare år och för gymnasieskolan.<o:p></o:p>

Författare är arkivpedagogerna: Karin Sjöberg, Kerstin Martinsson, Charlotte Hagström och Anette Ljungström från olika arkiv i Skåne.

Stäng meny