Aktiebolagets grundproblem

Aktiebolagets grundproblem
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor314
Vikt469 gr
Utgiven2012-08-31
SABOeada-c
ISBN 9789139206088
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Aktiebolagsrätt uppfattas ofta som ett svårt och tekniskt ämne. Framställningen
är, bland annat av pedagogiska skäl, upplagd kring fyra karakteristiska
intressekonflikter (”grundproblem”). Det första tema som tas
upp är förhållandet mellan aktieägare och bolagets ledning. Därefter berörs
intressekonflikten mellan majoritet och minoritet, följt av aktieägare
och borgenär. Den sista intressekonflikt som behandlas är den mellan de
befintliga aktieägarna och nytillkommande aktieägare. Här berörs en rad
principiella problem i samband med kapitalanskaffning. I ett avslutande
kapitel diskuteras aktiebolaget och ökade krav på socialt ansvarstagande
(CSR).