EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning

EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning
Författare
Förlag Norstedts Juridik
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor264
Vikt499 gr
Utgiven2011-09-01
SABOeale
ISBN 9789139205944
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.
Till de ämnen som behandlas i boken hör:
• EU-rättens uppbyggnad
• EU-rättens allmänna rättsprinciper
• EU:s stadga om grundläggande rättigheter
• EU-domstolens tolkningsmetoder
• EU-rättens direkta effekt och företräde
• EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt
• EU-rättens tillämpningsområde
• EU:s processordning
Boken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro