Förskolans och skolans dokumentation : Handbok i praktisk dokumentation

Förskolans och skolans dokumentation : Handbok i praktisk dokumentation
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt330 gr
Utgiven2015-06-26
ISBN 9789139114581
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Förskola och skola är författningsreglerade verksamheter och personalen förutsätts uppfylla de juridiska krav som ställs. Samtidigt upplever personal att bl.a. dokumentationskraven är höga och man känner emellanåt osäkerhet på hur dessa ska hanteras och hur handläggningen i övrigt formellt ska gå till.

Den här boken är tänkt att utgöra ett stöd för alla som arbetar med dokumentation i förskola och skola. Boken utgår från en tidigare publikation - Dokumentationsboken (Norstedts Juridik, 3 uppl. 2013) men är starkt omarbetad. Den innehåller inte bara blankettmallar utan också förslag till handläggningsrutiner för barn- och elevärenden – allt kopplat till aktuella lagar och förordningar. Stor vikt har lagts vid att såväl handläggningen som dokumentationen med stöd av bokens material ska bli så rättsäker och juridiskt korrekt som möjligt. I detta syfte innehåller mallarna för olika beslut, t.ex. beslut om disciplinära åtgärder eller om sekretess, ledtexter som ska bidra till att beslutet blir juridiskt välgrundat och välmotiverat.

Boken vänder sig främst till dem som arbetar i förskola och skola som önskar ett konkret stöd i sitt myndighetsutövande arbete. Den kan också användas i högre utbildning för lärare och skolledare eftersom den tar upp centrala författningar i skolförfattningarna och visar hur dessa kan tillämpas i skolans inre arbete.

Du här även på www.nj.se köpa mallarna som finns i boken i PDF-format. Mallarna ligger indelade efter respektiva kapitel i boken och med sidhänvisning. Du kan fylla i dena egna uppgifter, spara ned och skriva ut.