Dokumentationsboken : handbok i dokumentation inom förskola och skola

Dokumentationsboken : handbok i dokumentation inom förskola och skola
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor152
Vikt295 gr
Utgiven2013-08-29
SABEm-c:oe
ISBN 9789139113812
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
För varje barn, elev och studerande är det ur ett rättssäkerhetsperspektiv
viktigt att beslut dokumenteras på sådant sätt att författningarnas
krav uppfylls. Det har med tiden dock blivit allt mer tydligt att många förskolor och skolor inte fullt ut lever upp till dessa krav och följaktligen behöver förbättra sitt arbete inom området.

Det främsta syftet med denna bok är att ge ett praktiskt och
handfast stöd till förskolor och skolor i arbetet med att utveckla sina
dokumentationsrutiner. I boken återges aktuella författningstexter,
följda av dokumentmallar som kan tjäna som utgångspunkt för det
egna utvecklingsarbetet. Boken är indelad i sex avsnitt, och inleds
med en översikt av skolan som myndighet, offentlighet och sekretess
samt hur beslut kan överklagas. Sedan följer kapitel där de olika
skolformernas dokumentation behandlas.

Boken vänder sig främst till dem i förskola och skola som önskar
stöd i arbetet med att förbättra den egna dokumentationen. Den kan
också med fördel användas i högre utbildning för lärare och skolledare,
eftersom den visar hur författningarna kan tillämpas och vara
stöd i utbildningens inre arbete.