Polislagen : en kommentar

Polislagen : en kommentar
Författare
Förlag Norstedts Juridik
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor254
Vikt381 gr
Utgiven2013-06-24
SABOcb
ISBN 9789139113232
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I denna tionde upplaga kommenteras bl.a. ett tillägg till 12 § rörande förutsättningarna för polisens omhändertagande av ungdomar under 18 år som anträffas under förhållanden som utgör allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling. Lagändringen (SFS 2012:802) trädde i kraft den 1 januari 2013.
Vidare beaktas ändringar i polisförordningen och i andra anknytande författningar, liksom ny rättspraxis samt nya JO- och JK-uttalanden inom området.
Riksdagen godkände den 18 december 2012 regeringens förslag att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna den 1 januari 2015 ska ombildas till en sammanhållen myndighet. En utredning har tillsatts för att besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för reformen. De planerade ändringarna, liksom framlagda förslag rörande organisationen av Säkerhetspolisen berörs kortfattat i kommentaren.