AB 04 : en kommentar

AB 04 : en kommentar
Författare
Förlag Wolters Kluwer
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor570
Vikt968 gr
Utgiven2017-01-12
SABOe
ISBN 9789139112679
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte.
Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor.

Upplaga 2 av publikationen utkommer preliminärt i december 2019. //Förlaget