Polislagen : en kommentar

Polislagen : en kommentar
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor232
Vikt0
Utgiven2008-09-05
SABOepb-c
ISBN 9789139110149
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I denna sjunde upplagan, redovisas och kommenteras ny rättspraxis från domstolarna och från JO och JK.
Följande är nyheter:
· Inom området har det under senaste året tillkommit intressanta rättsfall bl. arörande brottsprovokation.
· Organisatoriska ändringar har inneburit ändringar i polisförordningen och RPS-instruktionen, vilka kommenteras.
· Ny lagstiftning rörande Tullverkets och Kustbevakningen ”polisiära” befogenheter berör b l.a. vålds- och tvångsmedelsbefogenheter enl. polislagen anmärks och kommenteras.
· Ändringar i polislagen ( ny 17 a § m.m.) har trätt i kraft 1 april 2008 (prop. 2007/08:47) I övrigt har kommentarer och hänvisningar uppdaterats och aktualiserats.