Polislagen : en kommentar

Polislagen : en kommentar
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor230
Vikt0
Utgiven2007-05-02
SABOepb-c
ISBN 9789139109259
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I denna sjätte upplagan, som avser rättsläget i mars 2007, redovisas och kommenteras ny rättspraxis från domstolarna och från JO och JK.Vidare kommenteras nytillkomna avsnitt i lagen såsom 2 a § om polisens bedrivande av s.k. särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer samt 20 a § om polisens rätt att genomsöka fordon efter vapen eller andra farliga föremål. I övrigt har kommentarer och hänvisningar uppdaterats och aktualiserats.