Ordningsvakt och väktare : Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag

Ordningsvakt och väktare : Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor141
Vikt0
Utgiven2005-12-14
ISBN 9789139107941
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Ordningsvakter och väktare är yrken som har utvecklats under senare år och kommit att bli ett allt vanligare inslag i samhällsbilden. Verksamheterna har successivt underkastats ökad insyn och kontroll från samhällets sida. Ett behov av en samlad framställning rörande lagen (1980:578) om ordningsvakter tillsammans med lagen (1974:191) om bevakningsföretag som reglerar väktares verksamhet har därför ansetts föreligga. Denna tredje upplaga av boken tillgodoser behovet av en uppdaterad och samlad redogörelse av rättsläget som det ser ut i dag (september 2005). En enkel och överskådlig framställning har eftersträvats. Förutom författningstexterna återges i bilageform vissa av de föreskrifter som meddelats av Rikspolisstyrelsen. Boken riktar sig i första hand till berörd personal samt till beställare/uppdragsgivare.