Är skolan för alla? : en handbok om skolutveckling och ökad måluppfyllelse

Är skolan för alla? : en handbok om skolutveckling och ökad måluppfyllelse
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor240
Vikt0
Utgiven2006-04-21
SABEm-c
ISBN 9789139107866
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Under senare tid har man allt oftare kunnat läsa om att elevernas resultat i skolan inte är tillräckligt bra. Denna handbok tar upp betydelsen av att skolans personal har tillräckliga kunskaper om skolans regelverk och även utbildning och förmåga till ett gott ledarskap för att eleverna ska kunna nå de mål som uppställs i läroplanerna. Tanken är att boken ska kunna användas som ett redskap i den egna skolans utvecklingsarbete.

Boken ger många exempel på rättsliga frågor som kan komma upp i det dagliga arbetet som rektor och lärare. En hel del av dessa frågor besvaras direkt i boken och dessutom ges hänvisningar till var man kan läsa mer. Ett gediget avsnitt om ledarskap i skolan ingår, samt en genomgång av hur lärarnas tid kan disponeras på ett bra sätt enligt kollektivavtalen ÖLA och HÖK.

När det gäller en mer ingående beskrivning av reglerna inom ett visst område hänvisas till Olle Rimstens bok Skoljuridik, som behandlar bl.a. kommunalrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i skolan, sekretess och elevinflytande.

Målgrupp: Skolledare, personal inom barn- och utbildningsförvaltning, lärare.