Arbetsrättslig avtalsrätt

Arbetsrättslig avtalsrätt
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor130
Vikt177 gr
Utgiven2021-03-04
SABOeaaa
ISBN 9789139023043

ARBETSRÄTTSLIG AVTALSRÄTT behandlar alla avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

I grunden gäller avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.

I bokens andra upplaga har främst avsnittet om fullmakt utvecklats.

TOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, föreläsare, konsult och debattör.