Sveriges Rikes Lag 2010 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till och med den 31 december 2009.

Sveriges Rikes Lag 2010 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till och med den 31 december 2009.
Medverkande
Förlag Norstedts Juridik
GenreJuridik
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor4152
Vikt3091 gr
Utgiven2010-01-18
SABOe-c(p)
ISBN 9789139014355
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Högsta domstolen, Regeringsrätten, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, Migrationsöverdomstolen samt Europadomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken. Till Sveriges rikes lag 2010 hör ett komplement innehållande de ändringar i EU-fördragen som föranletts av Lissabonfördraget samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.