Stoppningsrätt under godstransport

Stoppningsrätt under godstransport
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor519
Vikt0
Utgiven2001-08-24
ISBN 9789139008255
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

När ett köpeavtal ingås riskerar den ena parten att gå miste om det överenskomna vederlaget, t.ex. på grund av motpartens insolvens. Under sådan förhållanden man förhindra att den egna prestationen lämnas ut till motparten om det föreligger starka skäl att anta att en väsentlig del av motprestationen inte kommer att fullgöras. Analysen påvisar att regleringen av stoppningsrätten är långtifrån enkel. Vidare har utveckligen sprungit ifrån stoppningsrätten och det ifrågasätts här om den överhuvudtaget behövs.