fbpx

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2019-04-29
SABEab(u)
ISBN 9789138327500
Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan.

Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen.

<li>Den första delen: Skolans värdegrund och uppdrag gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. <li>Den andra delen: Övergripande mål och riktlinjer gäller för grundskolan och, förutom det som handlar om betygssättning, för förskoleklassen och fritidshemmet. <li>Den tredje delen gäller för förskoleklassen.<li>Den fjärde delen för fritidshemmet<li>Den femte delen med kursplaner gäller för grundskolan.</ul>
För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet. Kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplaner, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial m.m.
Stäng meny