fbpx

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. SOU 2019:24 : Betänkande från Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. SOU 2019:24 : Betänkande från Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)
Serie SOU 2019
Författare
Förlag Norstedts Juridik AB
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2019-06-05
ISBN 9789138249291
Förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Några av avsnitten behandlar bl.a.<ul><li>idrottens antidopningsarbete <li>känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser <li>publicering av uppgifter om dopningsförseelser <li>enskildas rättigheter</ul>
Förslagen kan vidare få positiva konsekvenser för bekämpningen av dopningsrelaterad brottslighet. Utredningen gör bedömningen att förslagen kommer att innebära visst behov av utbildning och information.

Särskild utredare: Sigurd Heuman
Stäng meny