Världens bästa böcker : läsglädje med ALMA - Astrid Lindgren Memorial Award

Världens bästa böcker : läsglädje med ALMA  - Astrid Lindgren Memorial Award
Författare
Förlag Natur & Kultur Läromedel
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor81
Vikt202 gr
Utgiven2022-03-11
SABFc
ISBN 9789127460447

Boken består av två delar. I den första delen finns en bakgrund till hur Alma kom till, Astrid Lindgrens betydelse som författare men även debattör, hur pristagarna utses samt en fördjupning kring pristagarna och deras litteratur.

I den andra och mer praktiska delen av handledningen finner du konkreta tips och idéer om hur du utifrån sex olika arbetsområden kan lägga upp arbetet med Astrid Lindgren Memorial Award under ett år.

Dessa arbetsområden är:

Astrid Lindgren - vem var författaren som inspirerade till priset? Astrid Lindgren Memorial Award - introduktion av själva priset. Tidigare pristagare - att arbeta med de författare och bilderbokskonstnärer som fått priset. Elever som läsfrämjare - att inspireras av de läsfrämjande organisationer som fått priset. Årets nominerade - att orientera sig bland de som kan få priset detta läsår. Årets pristagare tillkännages - att lära känna den nya pristagaren.


Författare till Världens bästa böcker - läsglädje med Astrid Lindgren Memorial Award är Cilla Dalén som arbetar som skolbibliotekarie i Tensta och som tilldelats Ingvar Lundbergspriset av Natur & Kultur för sitt arbete tillsammans med personalen och eleverna på Hjulsta grundskola runt Alma och dess pristagare.