Kontakt Stadiebok Digital

Kontakt Stadiebok Digital
Författare
Förlag Natur & Kultur Läromedel
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatLB
SpråkSvenska
Antal sidor472
Vikt10 gr
Utgiven2018-09-25
SABFc
ISBN 9789127454583

Kontakt stadiebok täcker innehållet i kursplanen för svenska och sva för åk 79. Bokens innehåll är fördelat i 26 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut. Från vilka förmågor som ska tränas, genom texter och övningar, till den avslutande slutuppgiften där allt knyts ihop. Alla slutuppgifter har i lärarhandledningen en tillhörande bedömningsmatris som ger stöd i vad som ska bedömas i respektive uppgift. Bedömningsmatrisen kan förslagsvis även användas tillsammans med eleverna i klassrummet som underlag i diskussioner kring förmågor och kunskapskrav i respektive arbetsområde.

Kontakts struktur, med tydlig början och tydligt slut, gör det enkelt för dig som lärare att kombinera läromedlet med ditt egna material. Dessutom sparar du tid eftersom arbetsområdena är färdigplanerade att använda när det passar dig!

<p class="p1">Innehållet i Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola. Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för sva-elever.

<p class="p1">Ett urval av arbetsområden ur Kontakt stadiebok:
* att skriva en recension
* att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur
* att utveckla och förbättra en text
* att arbeta källkritiskt
* att förstå ord och ordbildning i svenskan
* att utveckla grammatisk förståelse
* att tala, argumentera och diskutera
* att berätta utifrån ett manus

Licenstid: 365 dagar