Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Några av landets främsta experter på lärarutbildning, matematik och matematikdidaktik medverkar i denna samskrivna bok. Den riktar sig främst till blivande och verksamma F-6-lärare. Ambitionerna är högt ställda. Boken fyller ett viktigt behov av grundläggande matematikdidaktisk litteratur och bidrar därigenom till bättre matematikkunskaper i vårt land. Ur innehållet - Att bli en kompetent matematiklärare - Vad är matematik och matematikdidaktik - De allra yngsta barnens lärande - Kursplaner - Problemlösning - Statistik och sannolikhetslära - Taluppfattning, aritmetik och algebra - Geometri - Diagnos och bedömning - Kommunikation och lärande i matematik - Övergripande tankar om mångkulturalitet, genusperspektiv, metakognition samt inte minst vikten av en röd tråd genom skolans hela matematikundervisning. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.