Retorisk praksis

Retorisk praksis
Författare
Förlag Retorikförlaget
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatDanskt band
Språk
Antal sidor238
Vikt480 gr
Utgiven2013-11-07
SABF.063
ISBN 9788791986123
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
”Det vi kan opnå med argumenter i politisk debat, er alene at kaste lodder i en vægtskål, sådan at vor sag – i hvert fald hos nogle af dem vi taler til – virker mere tungtvejende end modpartens.” Retorisk praksis handler om retorik som praktisk udøvelse af sproget. Fordi retorikken handler om frembringelse – ikke kun beskrivelse – af tekster til brug i praksis, er den retoriske argumentationsteori ikke kun deskriptiv, men også normativ; den er et bud på en utopisk norm for samfunds­diskurs. Retorisk praksis er en antologi med artikler – fra forskningsartikler over aviscauserier til humoristiske foredrag – om retorik, om tekstkvaliteter, om at arbejde med tekster, om at undervise i tekster og ikke mindst om retorikkens plads og rolle i den offentlige debat og i medierne.