Norstedts gick med förlust 2023 – första gången sedan 2014

📉 BOKSLUT. Omsättningen för Norstedts Förlagsgrupp 2023 blev 372 Mkr (405 Mkr) och rörelseresultatet landade på -5 Mkr (26 Mkr). Det var första året sedan 2014 med minusresultat.
”2023 blev ett postpandemiår med sjunkande försäljning på marknaden, inflation som gav ökade kostnader och lägre marginaler. Pappers- och energikrisen i slutet på 2022 gjorde dessutom att lagervolymerna ökade för att säkra upplagorna i julförsäljningen med ökade lagernedskrivningar som följd 2023. I början av 2023 la vi också ned våra boklubbar”, skriver bolaget i en kommentar.
2022 var i jämförelse också ett mycket starkt år för förlagsgruppen för den fysiska bokförsäljningen (Nobelpris och Augustpris), medan 2023 var mer av en återgång till normalomsättning för Norstedts Förlagsgrupp.
Norstedts sa upp personal under hösten 2023 vilket kommer att synas i siffrorna först 2024.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid. 

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.