Storytels rapport för helåret 2022: Ökad lönsamhet men avstannad tillväxt

Storytels VD Johannes Larcher framför huvudkontoret i Stockholm. Foto: Pressbild och Boktugg. Bilden är ett montage.

När Storytel summerar helåret 2022 i rapporten för Q4 så är ”lönsam tillväxt” som är ledordet. Fokus på lönsamma marknader och mer unikt innehåll. Men också att sänka kostnaderna för innehållet.

Aktieägarna var spända inför Q4-rapporten som skulle summera helåret 2022. Många hade kanske hoppats på en lite starkare rapport. Vi kan börja med Storytels egna höjdpunkter:

Q4 Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna från Streaming upp 23% från Q4 2021 till 742 (605) MSEK, 27% exklusive Ryssland 
  • Nettoomsättningen ökade med 17% från Q4 2021 till 867 (741) MSEK
  • Bruttoresultatet uppgick till 322 (282) MSEK, och motsvarar en marginal om 37,2% (38,1%)
  • EBITDA uppgick till 39 (-86) MSEK och motsvarar en marginal om 4,4% (-11,6%)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 53 (-86) MSEK och motsvarar en marginal om 6,1% (-11,6%)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,26 (-1,99) SEK
  • Storytel har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission och tillförs en bruttolikvid om ca 400 MSEK

Just det här med Ryssland gör det svårt att jämföra. Egentligen lämnade Storytel landet redan under Q2 men uppenbarligen kvarstår en del bokföringstekniskt även efter det. Tittar man på Q4 exempelvis så anger Storytel att streamingintäkterna exkl Ryssland är 742,283 Mkr men 742,374 Mkr inklusive …

På samma sätt gör USA-marknaden att det är svårt att dra slutsatser om hur Storytel utvecklats internationellt. Det är egentligen inte förrän Q1-2023 som vi har jämförelsesiffror som inkluderar USA och kanske inte förrän Q4-2023 som Rysslandsfaktorn slutat spöka.

Så hur går det egentligen för Storytel?

Omsättning planade ut – men mer lönsamma kunder

Under Q4 så ökade streamingintäkterna något i Norden (+5,5 Mkr) medan de sjönk i övriga världen (-5,7 Mkr) jämfört med Q3. Det är på sätt och vis oroande med tanke på att Audiobooks.com ingår i de siffrorna. Antalet betalande abonnenter sjönk med 28 000 under samma period. Å andra sidan verkar det vara olönsamma kunder som försvunnit eftersom intäkten per abonnent fortsätter öka – i Norden från 145 till 147 och Non-Nordics från 89 till 90. Jämför man med Q4-2021 var ARPU-siffrorna 146 respektive 66.

Under investerarsamtalet efter rapporten talade Storytels VD Johannes Larcher också om att det amerikanska förvärvet Audiobooks.com (som är näst störst i USA efter Audible som dock är mycket mycket större) bidrar med lönsamhet.

Tillväxt är inte i fokus på Storytel under 2023. I alla fall inte sådan som drivs av stora investeringar i marknadsföring. När det gäller USA säger Larcher att det ”på lång sikt” ska satsas på tillväxt men initialt är det mer optimering och inga stora förändringar i verksamheten som gäller.

Smyglansering i USA?

Samtidigt kan man tolka satsningen på ”global store” med landningssidor och ett internationellt erbjudande i hela världen utanför de länder där man redan är etablerade som ett sätt att smyga in i USA. Utbudet av engelska titlar är nämligen rätt okej där nu. Samtidigt som man inte behöver mixtra med den fungerande modell som Audiobooks.com använder: 1 audiobook (and 1 bonus VIP book) a month for just $14.95 (USD).

Eftersom marknaden är sur så har Storytel inte så många alternativ till att försöka hushålla med det kapital man har. Reaktionen på rapporten var att aktien handlades ner 4-5 % de första timmarna. Det kan bero på de höga räntorna och det faktum att Storytel fortfarande är beroende av lån. Hade expansionen finansierats helt med riskkapital via nyemissioner hade man haft ett annat läge.

Ett orosmoln är att pappersboksförsäljningen sjönk och att julhandeln var oväntat svag. Det syntes i segmentet Books som Q4-2021 levererade en bruttovinst på 128 Mkr medan Q4-2022 stannade på 85,1 Mkr. Bruttomarginalen i förlagsdelen sjönk alltså från 63 till 44 procent.

Storytel Books-förlag vill ha mer betalt – Storytel vill minska innehållskostnader

Det finns en sak som Storytel inte vill prata om och det är situationen med Nextory och Konkurrensverkets granskning av ifall Storytel missbrukar sin marknadsledande ställning. Argumentet från Storytel Books (det vill säga förlagsdelen) är att de måste få bättre betalt för sitt innehåll. Nextory måste höja ersättningen. Storytel står därmed upp för att upphovsmännen måste få bättre ersättning.

Men, samtidigt i samma samtal med investerare framhåller Larcher att Storytel måste sänka sina innehållskostnader genom att förhandla med de större förlagen (som ej ägs av Storytel) och dessutom öka mängden eget innehåll.

Det blir spännande att se hur man ska hålla båda dessa två motstridiga argument levande. Storytel kan förstås sänka innehållskostnaden genom att satsa på mer exklusivt innehåll, egenproducerade dramaserier (exempelvis nya Sherlock Holmes som släpps Q4-2023) och dokumentärer inom Storytel Originals där man eliminerar mellanledet – förlaget. Även podcasts och föreläsningar nämndes som tänkbart innehåll. Det finns nu 1500 Original-titlar varav 150 släpptes under 2022.

Och för att få utväxling på detta egenproducerade innehåll ska användarna exponeras mer för detta i appen. Vilket i sin tur kanske inte riktigt stämmer överens med att ge kunderna den bästa upplevelsen. Det kan ju tänkas att konkurrerande förlag har bättre innehåll som bättre stämmer överens med vad kunden vill lyssna på. Det här blir en balansgång.

En mellanväg blir då att satsa på ”exklusiva fönster för bästsäljare”, det vill säga att vissa stora titlar under den första perioden släpps exklustivt på Storytel och inte till konkurrenter.

Ett sätt för Storytel att minska innehållskostnaden är förstås att förhandla om ofördelaktiga avtal med vissa förlag som får mer än 50 procent i revenue share (exempelvis Bonnierförlagens alla imprint). För att få förlagen att gå med på detta måste potten öka i värde, vilket åstadkoms genom att lägga lyssningstak och höja priset på Unlimited. På förlagen väntar man spänt på att se utfallet av detta under Q1-2023.

Ekonomin totalt sett

På totalen då, hur ser det ut ekonomiskt?

  • Omsättningen ökade till 3 200 (2 621) Mkr trots tappet av Ryssland.
  • Rörelseresultatet försämrades till -389 (-351) Mkr. Här ska dock sägas att förlusterna inte var lika stora under sista halvåret. Och efter lite bokföringstransaktioner så är siffrorna -105 (-374) Mkr efter skatt.

Storytel gav heller ingen prognos för 2023 och framåt utöver ”fokus på tio lönsamma kärnmarknader” utan hänvisade till en ny kapitalmarknadsdag som ska hållas någon gång under året.

Mer nytt? Jo, det ska komma ett nytt familjeerbjudande som av allt att döma kommer att innehålla ett lyssningstak. Storytels erbjudande har i jämförelse med konkurrenterna varit lite rörigt där man kunnat koppla på ett virtuellt barnkonto till varje vuxenkonto men då varit begränsad till böcker för barn upp till 12 år och dessutom har barnböckerna dykt upp i den vuxnes bokhylla.

I slutet av 2022 hade Storytel runt 670 anställda varav 500 jobbade inom streaming och resterande inom förlagen i Storytel Books. Här ska man fortsätta rekrytera rätt talanger – men samtidigt hålla i kostnaderna är signalen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss genom att:
✔️ Swisha ett bidrag
✔️ Prenumerera på Analysbrevet
✔️ Bli sponsor
Om du gillar den här artikeln kan du ju tipsa en vän. Och du läser väl redan vårt nyhetsbrev?

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.