Gyldendal sparkar VD Morten Hesseldahl och ser över verksamheter

Morten Hesseldahl, VD för Danmarks största förlag Gyldendal. Foto: Robin Skjoldborg

Danmarks största förlag Gyldendal redovisar en förlust på 38 miljoner DKK första halvåret 2022. Styrelsen har därför beslutat sparka VD Morten Hesseldahl. Störst underskott visar förlagets egen ljudbokstjänst Chapter.

— Då Moren Hesseldahl tillträdde som VD för Gyldendal 2018 stod förlaget inför ett generationsskifte på flera ställen i huset och det är Mortens förtjänst att grundläggande ha moderniserat Gyldendal och öppnat upp förlaget mot omvärlden som publicistisk instutition. Gyldendal med Morten Hesseldahl blev ett ställe där författarna kan möta sina läsare, ett öppet hus på säkert avstånd från klichén om Gyldendal som ett ”mahognyförlag”, säger styrelseordförande Poul Erik Tøjner i ett pressmeddelande.

Han fortsätter förklara att fokus för Morten Hesseldahl varit att få in Gyldendal i den tillväxtmarknad som förlaget gick miste om genom att inte i tid hoppa på kriminalvågen.

– Uppmärksamheten för marknaden och tron på att kontakten med slutkunden är viktig ledde till starten av streamingtjänsten Chapter och att hålla fast vid bokklubbarna trots vikande trend, säger Tøjner.

Men här har också funnits en växande oenighet kring hur viktigt detta är.

– Det är ingen tvekan om att moderniseringen har fört Gyldendal i nivå med den digitala verkligheten men det är dessvärre heller inget tvekan om att de affärsmässiga resultaten inte har följt med och att flera av de initiativ som satts igång inte levt upp till förväntningarna.

Han menar att Gyldendals förlagsverksamhet är sund och stabil.

– Men friheten som förlagshus på lång sikt står och faller med en bärkraftig intjäning i alla delar av verksamheten. Med bakgrund av detta har styrelsen tillsammans med Morten Hesseldahl idag kommit fram till att Gyldendal mår bäst av en ny blick på verksamheten, säger Poul Erik Tøjner.

I väntan på rekryteringen av Hesseldahls efterträdare blir Hanne Salomonsen tillförordnad VD den 1 september och utgör tillsammans med CFO Peter Normann därefter ledningsgruppen.

99 % av materialet på Boktugg är gratis att läsa. Om du är en regelbunden läsare får du gärna stötta oss genom att
✔️ bli betalande prenumererant
✔️ bli sponsor
✔️ swisha ett bidrag
Om du gillar den här artikeln kan du ju tipsa en vän. Och du läser väl redan vårt gratis nyhetsbrev?

– Jag är glad och stolt över att tillsammans med medarbetarna lyckats etablera en förlagsverksamhet som nu står på två sunda utgivningsben – ett för utbildningsben och ett förlagsben. Dessutom att Gyldendal under perioden har hämtat in den digitala eftersläpning som verksamheten hade. Jag är mycket tacksam för det fruktbara och nära samarbete jag haft med både kollegor och författare, säger Morten Hesseldahl i samma pressmeddelande.

Morten Hesseldahl fick nyligen Glasnyckeln – priset för årets bästa kriminalroman i Norden. Kanske får han nu mer tid att ägna sig åt författarskapet?

Omsättningen för första halvåret 2022 minskade till 416 milj DKK jämfört med 436 milj DKK samma period förra året. Ekonomiskt redovisade Gyldendal en förlust som var större än 2021 års underskott: -38 (-2) miljoner DKK på EBIT-nivå. Framför allt är det alltså streamingtjänsten Chapter som fortsatt kosta pengar, 24 miljoner DKK under första halvåret.

Verksamheten ska nu anpassas, läs fokus på lönsamhet, inom både Chapter och bokklubbarna. Frågan är vad det innebär för streamingtjänstens framtid.

Dessutom nämns att WAPI (Word Audio som Gyldendal köpte i november 2020) investerar för att gå från ett ljudboksförlag med främst sekundärutgivning till att ha fler originalutgivningar och internationalisera dessa titlar. Detta förväntas ge bättre ekonomiska resultat.

Dessutom har Gyldendal och Lindhardt & Ringhof (Egmont) idag sålt det gemensamt ägda bolaget Publizon A/S till ett bolag som kontrolleras av BookBites A/S. Gyldendal får 33 milj DKK för sina 54 % av bolaget och då det bokförda värdet var 10 milj DD ger det en vinst på 23 milj DKK.

– Gyldendal har satt igång en transformationsprocess på en bokmarknad under hastig förändring med många nya intitativ. Dessa har moderniserat Gyldendal men dessvärre har många av de nya initiativen och uppköpen inte gett de önskade resultaten ännu. Vi kommer därför att arbeta intensivt på en strukturell förbättringsprocess för att stärka Gyldendals marknads- och finansiella position genom en ökad fokusering på kärnverksamheten. Försäljningen av Publizon är ett inledande steg i denna riktning, säger Gyldendals CFO Peter Normann.

Efter försäljningen av Publizon skriver Gyldendal ner prognosen för årsomsättningen från tidigare 930-970 milj DKK till 780-820 milj DKK. Bolaget har fortfarande en stark likviditet med ett eget kapital på 399 milj DKK och en soliditet på 49 %, enligt pressmeddelandet.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.