Lång väg till avtal mellan Modernista och Sveriges Författarförbund

Kristofer Andersson, operativ chef på förlaget Modernista. Bild: Nanna Olasdotter Hallberg

Svepande anklagelser och tappat förtroende står i centrum i den konflikt mellan Modernista och Sveriges Författarförbund som under en knapp vecka utspelat sig främst i branschmedia. Än är det en lång väg kvar till förhandlingsbordet.

Författarförbundet utfärdade den 2 juni en varning för att ingå avtal med förlaget Modernista, på grund av rapporter från medlemmar om avtalsbrott, problem med utbetalningar, royaltyredovisningar och oetiska affärsmetoder. Varningen, som ska vara snäppet mildare än en avrådan, har dock uppfattats hårdare och i praktiken närmare en avrådan jämfört med de varningar som förbundet tidigare utfärdat för andra förlag. Modernista säger sig inte ha fått konkret information om vilka ärenden som ligger bakom varningen och Författarförbundet menar att det delgett förlaget de synpunkter som kommit fram genom medlemmarnas rapporter.


ANNONS


Under tisdagen svarade Modernista med en debattartikel på Svensk Bokhandels sajt och tog upp tre fall där problem av olika slag uppstått.

– Vi kände oss nödgade att ge en kort redovisning för de ärenden vi tror det kan gälla. Det är ingen hemlighet att det finns kreatörer som är besvikna på oss, säger Modernistas Kristofer Andersson.

En av de anonyma kreatörer som omnämns i förlagets debattartikel uppges idag arbeta inom Författarförbundet. Men någon jävssituation finns inte, skriver Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe Rottböll till Boktugg.

– Eftersom problemen med Modernista är så omfattande och har pågått under så lång tid, kan det mycket väl finnas personer som på ett eller annat sätt är engagerade i förbundet bland de drabbade, men självklart ingen av de anställda.

Kristofer Anderssons titel har förändrats under dagarna, från att ha varit utvecklingschef till att bli operativ chef, direkt underställd vd Pietro Maglio. Det är en del i att tydliggöra det mandat han har för att lösa situationen och göra de förändringar han anser behövas. En stor del handlar om royaltyredovisningen.

– Vi behöver helt se över våra redovisningsrutiner. Vi har inte varit omedvetna om problemen, vi har jobbat på det, men vi är inte tillräckligt bra. Det handlar om högre bemanning och bättre rutiner, det har inte alltid varit en bra arbetsmiljö internt.

123-483 18 71

I korrespondens mellan förlag och förbund, innan varningen utfärdades, framgår att förlaget tidigt ville lösa problemen genom en avtalsförhandling där många av tvistefrågorna skulle benas ut. Men svaret från förbundet visar att det snarare är förtroendekapitalet som är förbrukat och att inget avtal kan komma till stånd innan tilliten är återuppbyggd.

– När vi kontaktade Modernista i april så var det just ett försök att undvika konflikt genom dialog, men när vi inte fick några tillfredsställande svar på vår kritik var vi tvungna att agera. Det är naturligt att Modernista nu försöker försvara sig. Målet med vårt agerande var att varna våra medlemmar för riskerna med att ingå avtal med förlaget, att skydda våra medlemmar från att råka illa ut och sätta större press på Modernista att åtgärda problemen. Det målet har vi uppnått, skriver Grethe Rottböll till Boktugg.

Kristofer Andersson menar att förlaget gör vad det kan för att visa sin uppriktiga vilja att lösa konflikten.

– Redan innan varningen slutade vi använda våra standardavtal och använder nya som i högre utsträckning liknar de avtal som förbundet har med de dominerande förlagen. Men Författarförbundet kan inte ensidigt gå in och kräva att våra avtal följer de 15 punkter de ställt upp. Antingen har man ett ramavtal eller så är det fri förhandling.

Men vägen till ett ramavtal verkar vara lång. Till Boktugg skriver Grethe Rottböll att ”när det slutar komma rapporter från våra författare och översättare om problem med och oskäliga avtal från Modernista, och vi ser att det handlar om en varaktig förändring är vi beredda att återuppta samtalen med förlaget”.

Under onsdagsmorgonen svarade Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe Rottböll på Modernistas debattartikel i ett inlägg på Svensk Bokhandels sajt och säger att det vore oansvarigt av förbundet att inleda avtalsförhandlingar med ett förlag som har svårt att hålla sina avtal. Tonläget i debatten är tufft, men Kristofer Andersson är ändå optimistisk.

– Jag uppfattar i Grethes svar att det finns en liten öppning till dialog någonstans. Det är uppenbart att vi inte har samma uppfattning om hur samtalen gick till, men i det stora hela tycker jag att det är positivt att Författarförbundet markerar att det kan finnas någon form av dialog framöver, säger Kristofer Andersson.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.