Denna artikel sponsras av författare/förlag

Alexander Koistinen: Verkligheten är en aldrig sinande källa till inspiration

Alexander Koistinen, författare till Europaserien. Foto: Virginie Deronchène

I Europaserien fördjupar sig Alexander Koistinen i Europas framtid och försvar. Verkliga händelser inspirerar till handlingen där radikal islamism är ett centralt tema.

Alexander Koistinen har skrivit de politiska spänningsromanerna Skymning över Europa och Där kyrkklockorna tystnat, del ett och två i samma serie. I maj 2022 ges Det gemensamma intresset ut, den tredje och avslutande delen i hans Europatrilogi.

Böckerna är fiktiva, men inspirerade av verkliga händelser som har utspelat sig i Sverige och ute i världen. Med kuslig precision förutsåg dessutom första boken flera scenarier som snart kom att bli verklighet, såsom nedskjutningen av Malaysian Airlines 2014, migrantkrisen 2015 liksom terrordåden i Paris 2015 och Bryssel 2016.

– Serien bygger både på kända och mindre kända händelser, berättar Alexander. Jag har noga följt utvecklingen i världen och gjort omfattande research. Framförallt inför första boken lade jag mycket tid och energi på att läsa in mig på ämnen som jihadism, radikalisering, hybridkrigföring och migration. Det som har inspirerat mig i skrivandet är frågan hur framtida konflikter skulle kunna utspela sig. Det sägs att historien upprepar sig, men så är det nödvändigtvis inte, världen utvecklas hela tiden.

– Intrigen i bokserien ställer en för samtiden aktuell fråga som har direkt koppling till påskkravallerna, men på ett djupare plan kanske också till kriget i Ukraina: Har vi viljan och förmågan att försvara vår europeiska samhällsordning, när de värderingar och ideal den vilar på utmanas? I den säkerhetspolitiska debatten förs allt oftare idén om en EU-armé fram, som ett långsiktigt alternativ till eller ersättning för NATO. En hypotes som utforskas i trilogin är att europeiska länders engagemang i avlägsna konflikter orsakar säkerhetsproblem på hemmaplan. Frågor om identitet och lojalitet blir viktigare än nationsgränser och medborgarskap. Och vad händer när staten inte längre har förmågan eller viljan att skydda de egna medborgarna?

– Välkommen till det globaliserade inbördeskriget, sammanfattar Alexander temat.

Det gemensamma intresset

Det gemensamma intresset

  • Förlag: Hoi Förlag AB
  • Format: Inbunden
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2022-05-21
  • ISBN: 9789176970959

Alexander har tjänstgjort inom Försvarsmakten både i Sverige och utomlands. En del av det han själv sett och upplevt har inspirerat intrigen i böckerna, däribland arbetet i EU:s ministerråd. Böckernas huvudperson Axel befinner sig i samma miljö som Alexander själv har erfarenhet av.

– Axel är en ungkarl med en konservativ syn på tillvaron och en slumrande kristen tro. Samtidigt är han en övertygad federalist som kämpar för ett Europas Förenta Stater, men allt eftersom han med egna ögon får uppleva hur besluten omsätts i praktisk handling blir han mer och mer kritisk och cynisk till EU. Han är dock intill det bittra slutet en EU-vän, men en lite mindre övertygad sådan i del tre, säger Alexander.

Är det svårt att sätta punkt när det hela tiden uppstår nya händelser och debatter som du skulle kunna lyfta fram i böckerna?
– Verkligheten är en aldrig sinande källa till inspiration. Den ryska annekteringen av Krim utgjorde en intressant fallstudie och kom att inspirera scenariot i den tredje boken. Men jag tycker nog att i del tre så har vi kommit till ett någorlunda tydligt – om än öppet – avslut som får avrunda trilogin. Så som världen ser ut går det nog inte få till ett lyckligt slut eller leverera enkla svar på de frågor som romanserien ställer. Jag ser gärna att Axel får leva vidare och kanske genomlida ytterligare några äventyr i framtida böcker. Jag tror han har mer att säga om sakernas tillstånd.

Skymning över Europa uppmärksammades av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i deras rapport om den så kallade gråzonsproblematiken, det vill säga situationer där det inte är uppenbart för nationen att den är under attack och vem angriparen är.

– Det är hedrande att boken uppmärksammas i ett så seriöst och tungt sammanhang jämte andra böcker i liknande genrer. Det är något av en bekräftelse att min ansats att skriva en verklighetstrogen berättelse har lyckats, säger Alexander och fortsätter:

– Intressanta tankar som utvecklas i rapporten är att skönlitteraturen inte bara kan hjälpa oss att förstå framtida konflikter, utan kanske också influerar de hotbilder kring vilka våra politiska ledare, diplomater, poliser och militärer strukturerar sitt tänkande, planerande och agerande.

Alexander läser gärna böcker i samma genre som han skriver i och nämner bland annat författare som Lars Wilderäng, Joakim Zander och Tom Clancy.

Vågar författare belysa samtida konflikter i skönlitteraturen?
– Det är begränsat i den svenska litteraturen, men lite friare i den engelsk- och franskspråkiga. Sverige är världens mest sekulariserade land och därmed finns kanske varken förmågan eller intresset att skildra konflikter som bottnar i religiös övertygelse. Kanske finns det en rädsla för att bli en fysisk måltavla. Eller så handlar det om risken att hamna utanför åsiktskorridoren. Författare är måna om hur de framställs vilket kan influera deras val av tema och perspektiv. Själv skulle jag gärna se fler som skriver utifrån ett annat förhållningssätt än det närmast gängse socialliberala eller vänsterradikala perspektivet.

Den första boken i Europaserien kom ut redan 2014, men Alexander hade skrivit på den i flera år. Således har han arbetat med serien i mer än tio års tid.

– Mina böcker har i viss utsträckning förutspått samhällsutvecklingen. Första utkastet till Skymning över Europa stod klart redan 2012, ett par år innan Islamska Staten etablerade sitt skräckvälde och innan upploppen i Husby 2013. Attentaten i Paris och Bryssel inträffade bara något år efter utgivningen. Det var ett kusligt sammanträffande, säger Alexander och lägger till:

– Samtidigt känns det bra att få göra ett skönlitterärt bidrag till debatten om Europas framtid och vårt försvar. Vad kan migrationen få för konsekvenser? Hur ser framtida konflikter ut? Det är kul att ha gjort det inlägget på ett konkret och bestående sätt.

LÄS OCKSÅ: Alexander Koistinen skildrar EU:s underrättelsetjänst från insidan i sin politiska thriller

Det gemensamma intresset

Det gemensamma intresset
Serie Europaserien
Författare
Förlag Hoi Förlag AB
GenreDeckare, thrillers och spänning
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor242
Vikt394 gr
Utgiven2022-05-21
SABHc
ISBN 9789176970959

Jihadister har erövrat den spanska staden Ceuta på Nordafrikas kust. Den unga studenten Ana tas tillfånga och säljs som sexslav till den från Malmö nedreste jihadisten Ibrahim. I Bryssel har den Europeiska unionen fått en folkvald president som lovar hårdare tag mot den alltmer utbredda islamismen. Underrättelseoperatören Axel Hägerstedt smugglas in till Ceuta för att etablera kontakt med motståndsrörelsen. Samtidigt planerar EU ett militärt ingripande.

Cynthia, Axels nigerianska fästmö, tvingas lämna Europa med deras nyfödda barn. Hennes visum har gått ut och på grund av de nya immigrationslagarna betraktas både hon och barnet som illegala invandrare. Medan Axel arbetar under täckmantel i Ceuta försöker han med alla tänkbara medel få hem sin familj.

Alla dessa människoöden korsas i Det gemensamma intresset, den dramatiska avslutningen på Europaserien. En trilogi om Europas framtid och försvar. Tidigare böcker i serien är Skymning över Europa och Där kyrkklockorna tystnat.

Alexander Koistinen, född 1969, är reservofficer med internationell tjänstgöring på Balkan och i Västafrika i bagaget. Han har också civilingenjörsexamen från KTH och har även verkat som EU-tjänsteman.

------

Magnus Norell recenserar Europaserien:

Serien utspelar sig en framtid där EU:s värdnation Belgien upphört som statsbildning. Huvudpersonen – Axel Hägerstedt – är tjänsteman på hög EU-nivå och med ett militärt förflutet, precis som författaren själv. Men i tillägg är Hägerstedt också medlem i en relativt hemlig del av EU, de s.k. ”operatörerna”. En vältränad militär styrka som kan sättas in i skarpa lägen.

Det Europa, och i synnerhet Bryssel, som Koistinen beskriver har mer eller mindre fallit sönder i sociala motsättningar som till stor del beror på en okontrollerad invandring och en betydligt ökad islamistisk aktivitet, inte minst av den militanta delen, vilket leder till flera stora terrorattacker i Bryssel. Dessa händelser i vilka Hägerstedt kommer att spela en viktig roll sker parallellt med en kris i förbindelserna mellan EU och Nordafrika, där länderna bildat en Union och där islamister – med den nordafrikanska unionens stöd – försöker ta över de spanska enklaverna Ceuta och Melilla och införa ett Shariabaserat styre.

Det märks att författaren är väl bevandrad i de miljöer som beskrivs. Från strids- och vapenteknik till EU:s byråkratiska irrgångar och politiska rävspel rör sig Hägerstedt vant. Det ger böckerna en tyngd som gör läsningen lätt att ta till sig och att följa med i händelseutvecklingen.

Men det är inte det som gör Europaserien mest intressant. Det är i stället det faktum att Koistinen tar sig an de känsliga ämnena misslyckad integration, ibland okontrollerad invandring, en militant islamism som inte tvekar att använda våld och ett EU som kämpar med att hantera alla de konflikter detta fört med sig. Koistinen är tämligen salt när han tar sig an de olika politiska strömningar som tillåtit de sociala och religiösa motsättningarna att bli ohanterliga och lett till parallella rättssystem och ökat våld.

Det är romaner som utspelar sig i en dystopisk framtid där mycket av de sociala strukturerna i Europa har fallit sönder, men för alla som följt och intresserat sig för dessa frågor känns mycket igen. Inte minst för oss som forskar om terrorism och jihadism blir de delar när man får följa de militanta islamisternas bevekelsegrunder särskilt intressanta.

Koistinen har dragit ut många av dagens konflikter och det kan naturligtvis kritiseras för att vara alltför alarmistiskt. Men en bättre utgångspunkt för läsningen är att se böckerna som ett inlägg i debatten om vilket Europa vi vill se i framtiden, och vad som kan bli resultatet om vi inte ser upp.

Dr. Magnus Norell är forskare i ämnena internationell terrorism, politisk våld och spänningen mellan religion och politik.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter, främst relaterade till böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra alternativ för annonsering

sales@boktugg.se