Storytel fick 342 600 nya abonnenter under 2021 – ökar exklusivt innehåll

Barnfamiljer blir en viktig målgrupp för Storytel i jakten på nya abonnenter. Foto: iStock.

Storytel landade på totalt 1,81 miljoner betalande abonnenter i slutet av 2021 vilket gav totalt 2,25 miljarder kronor i streamingintäkter.

– Tillväxten i Norden fortsätter på stabila 15 procent, trots en redan hög marknadspenetration. Vårt nyligen införda studentabonnemang har varit framgångsrikt och bidrar positivt till abonnenttillväxten. För att fortsätta attrahera nya abonnenter framöver och behålla existerande kunder längre utökar vi våra investeringar i ett exklusivt premiuminnehåll, som Storytel Originals, säger Jonas Tellander, VD och grundare av Storytel, i ett pressmeddelande.

På morgonen idag släppte Storytel en rapport över utfallet i prenumeranter och streamingintäkter, alltså inte en fullständig ekonomisk kvartalsrapport.

Några snabba fakta:

  • Streamingintäkterna per kvartal ökade till 605 Mkr under Q4-2021, att jämföra med 503 Mkr Q4-2020
  • Under det fjärde kvartalet fick Storytel 24 000 nya kunder i Norden och strax under 37 000 i resten av världen.
  • Genomsnittligt antal abonnenter under Q4-2021 var 1,75 miljoner, att jämföra med 1,44 miljoner under Q4-2020

Storytel bör alltså nå milstolpen 2 miljoner betalande abonnenter under våren 2022.

– Intäkterna för segmentet Non-Nordics landade inom det prognostiserade intervallet, medan abonnenttillväxten hamnade något under prognos. Vi ser en positiv effekt av de nya kunderbjudanden och säsongsbundna kampanjer som introducerades under Q4, vilka vi räknar med kommer att ge utdelning under Q1 när de nyförvärvade abonnenterna övergår till att bli betalande kunder, säger Jonas Tellander i samma pressmeddelande och fortsätter:

– Utöver det ser vi att våra fortsatta investeringar gett bra tillväxt i Polen, Ryssland och Turkiet, medan tillväxten i Nederländerna legat under förväntan. Vi börjar också se en positiv vändning i LATAM-regionen, efter de negativa effekterna som dröjt sig kvar till följd av coronapandemin. I Indien var abonnenttillväxten fortsatt svag under kvartalet då återkommande betalningar delvis förbjöds under 2021, vilket ledde till ett ökat kundbortfall. Återkommande betalningar återintroducerades därefter under november, vilket förhoppningsvis avspeglas positivt i abonnenttillväxten under 2022, säger Jonas Tellander.

Ekonomiskt får vi vänta tills kvartalsrapporten i februari innan vi kan dra några slutsatser. Den genomsnittliga intäkten per användare och månad var oförändrad jämfört med Q3 men försämrades med tre kronor jämfört med Q4-2020 (från 116 till 113 kr). Vilket framför allt beror på att tillväxten sker utanför Norden där abonnemangspriserna är lägre.

Läs mer på Insider – med vår analys av siffrorna.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.