Bokförsäljningen första halvåret 2021 ökade. Mer än hälften av försäljningen stod nätbokhandeln för. Foto: iStock. Montage: Boktugg.

Rekordförsäljning av tryckta och digitala böcker H1-2021: 78 procent online

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Bokbranschen går som tåget. Under det första halvåret ökade försäljningen av både tryckta böcker (+7 %) och digitala böcker (+14,4 %). Den enda förloraren är fysisk handel, enligt en ny rapport om Bokförsäljningen i Sverige 2021. 78,3 % av försäljningen skedde online.

Idag släppte Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen en halvårsapport över bokförsäljningen, inte lika djuplodande som den stora årliga i februari. Men den ger ändå en bild av det som vi alla undrat – hur utvecklas kanalförskjutningen?


ANNONS


Under det första halvåret 2021 ökade bokförsäljningen med 10,2 procent eller 214 Mkr. Det såldes böcker för 2,3 (2,1) miljarder kronor i Sverige. Men hur gick det för de fyra stora försäljningskanalerna?

 • Internetbokhandeln + 14,7 procent
 • Digitala abonnemangstjänster + 18,6 procent.
 • Fysisk bokhandel – 8,0 procent
 • Dagligvaruhandel – 1,9 procent

Tryckta och digitala böcker ökar

Både tryckta och digitala böcker hade en stark försäljningsökning, enligt rapporten. Totalt ökade tryckta böcker med 7,0 procent och digitala böcker med 14,4 procent. Bland de tryckta formaten ökade inbundet mest, motsvarande 11,4 procent. E-böcker ökade med 22,8 procent och digitala ljudböcker med 14,2 procent.

Här kan det vara på sin plats att påpeka att det finns en del osäkerhet eftersom det på en del utländska böcker saknas uppgift om format. I en sammanställning ser vi att:

 • Tryckta böcker 1358,7 Mkr
 • Digitala böcker 567,5 Mkr
 • Okänt format 393,1 Mkr

Den där sista posten har vi räknat fram utifrån differensen mellan totalsiffran och dem för tryckta och digitala böcker. Även okänt format ökar, + 15,9 %.

ANNONS

Digitala prenumerationstjänster +65 procent på två år

Utmaningen just nu är förstås att dra slutsatser. Att digitala prenumerationstjänster växer är uppenbart, i ren försäljning så är det över 100 Mkr jämfört med första halvåret 2020 och 65 procent jämfört med samma period 2019. Men hur mycket inverkar pandemin kanalförskjutningen från fysisk handel till ehandel? Kommer den att svänga tillbaka i höst eller nästa vår?

I rapporten konstateras: ”Bokmarknaden har påverkats stort under pandemin. En jämförelse mellan första halvåret 2019 och första halvåret 2021 visar hur den klart största kanalen internetbokhandeln ökat med 25 procent medan den fysiska bokhandeln minskat med 24 procent. Dagligvaruhandeln har minskat med 6 procent och digitala abonnemangstjänster har ökat med 65 procent. Den totala bokförsäljningen har ökat med 18 procent under denna period.”

– Det är väldigt glädjande att se en så stor total försäljningsökning, särskilt med tanke på att det är en trend som håller i sig från helåret 2020. Extra roligt är att både tryckta och digitala format går bra, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, i ett pressmeddelande. 

78 procent av bokförsäljningen sker online

Låt oss se hur marknadsandelarna för de olika kanalerna ser ut, i kronor.

 • Fysisk bokhandel 392,4 (426,4) Mkr
 • Internetbokhandel/bokklubbar 1 170,5 (1 020,7) Mkr
 • Dagligvaruhandel 112,6 (114,8) Mkr
 • Digitala abonnemangstjänster 643,9 (543,1) Mkr

Allra mest intressant i sammanhanget är dock de olika kanalernas marknadsandelar.

 • Fysisk bokhandel 16,9 % (20,3 %)
 • Internetbokhandel/bokklubbar 50,5 % (48,5 %)
 • Dagligvaruhandel 4,9 % (5,5 %)
 • Digitala abonnemangstjänster 27,8 % (25,8 %)

Vi ser alltså att nätbokhandeln (bokklubbarna är marginella i sammanhanget) och prenumerationstjänster tar två procentenheter vardera. Under första halvåret stod onlineförsäljningen för 78,3 procent.

Återtar fysisk bokhandel marknadsandelar i höst?

Fysisk handel tappar lika mycket och fysisk bokhandel tappar mest. En del av detta är givetvis pandemin, men även det minskade antalet bokhandlar i Sverige. Det läggs ner fler än det startas helt enkelt.


ANNONS


– Effekterna av Corona-restriktionerna som gällde fram till sista juni syns i statistiken för bokhandelskanalen. Samtidigt noterar våra medlemmar att kunderna kommer tillbaka till butikerna när de blivit vaccinerade och att många även i år ”hemestrar”, vilket varit positivt för sommarförsäljningen, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, i samma pressmeddelande.

Det är alltså först i helårsstatistiken som vi kan se om fysisk bokhandel återtar några marknadsandelar – samt givetvis om den starka försäljningsökningen för bokbranschen som helhet håller i sig.

Det mest fantastiska är egentligen att vi fortfarande inte ser någon kannabalisering mellan försäljningen av digitala ljudböcker i prenumerationstjänsterna och fysiska böcker. Boktugg tittade på några olika scenarion för hur utvecklingen framöver kommer att se ut – vi förutspådde dock inte en tillväxt för fysiska böcker utan det mest positiva scenariot pekade på en bibehållen nivå.

Fotnot: Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare till konsument i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.