Denna artikel sponsras av författare/förlag

Stephan Mangold gör kvantteori begripligt i sin populärvetenskapliga bok

Stephan Mangold, forskare och uppfinnare. Foto: Marie de Verdier

I Vad väger en tanke? – Det holistiska paradigmet beskrivs kaosteori, relativitetsteori och kvantteori med ett tydligt bildspråk och i stort sett utan matematik.

– Redan som liten fick jag en riktig skruvmejsel och min far gav mig alla möjliga föremål som jag fick skruva sönder. Det var gamla kontakter, en gammal radio och en telefon. Min far uppmuntrade alla sorters lekar av teknisk karaktär, säger Stephan Mangold, som kom att bli docent i Innovationsteknik vid Chalmers och grundare av Experimentum, ett Science Center, som senare uppgick i Universeum i Göteborg.

I mitten av 1990-talet träffade han Ann Marie Israelsson som då var föreståndare vid Teknikens Hus, ett Science Center i Luleå. Hon föreslog att han skulle skriva en ny fysikbok med utgångspunkt i konkreta experiment och illustrationer från Experimentum. 

– Under alla dessa år har jag funderat på utformningen av den här boken som kan förklara den komplicerade nya fysiken. Boken är en sorts förlängning och fördjupning av de experiment som utgjorde kärnan i Experimentum, berättar Stephan. 

I föreläsningar har han länge talat om tre paradigmer, och paradigmskiftena blev fokus även för boken. Han utgår från 1000-talet och framåt med medeltiden som det första paradigmet, därefter följer renässansen fram till 1900-talet vilket han kallar för positivismen. Det tredje paradigmet, det holistiska, befinner vi oss i just nu.

Holism står för helhetssyn eller helhetstänkande. Att vi lever i det holistiska paradigmet hör tätt ihop med kvantteorin, vilken har banat väg för den teknologi vårt samhälle bygger på idag med våra smarta mobiltelefoner, datorer och internet.

– Många är nyfikna på relativitetsteori och kvantteori och det talas ofta om det i media. Jag tycker det är viktigt att beskriva det på ett begripligt sätt, även om vetenskapen fortfarande inte är på det klara med hur allt hänger ihop. Det är en öppen fråga fortfarande, så i boken har jag även utgått från mina egna funderingar.

Hur förklarar man kaosteori, relativitetsteori och kvantteori på ett enkelt sätt?
– Man kommer långt med bildspråket. Bilder tilltalar mig, de kan ofta förklara något som annars kräver komplicerade matematiska formler för att beskriva.

Stephan är gift med barnboksförfattaren Maud Mangold, och hon har varit till stor hjälp med boken och sagt till om något är svårt att förstå.

Vad väger en tanke? – Det holistiska paradigmet, som även finns som ebok, innehåller korta avsnitt och många illustrationer. I slutet finns en ordförklaring och ett matematiskt appendix för den som vill fördjupa sig. Boken innehåller även vissa självbiografiska partier där Stephan berättar om egna upplevelser med anknytning till ämnet.

– Jag har alltid varit intresserad av kaosteori, relativitetsteori och kvantteori och fascinerats av hologram och hur de fungerar. Men vad som också är hårresande i kvantteorin är att vi måste ta hjälp av filosoferna för att förstå verkligheten. Därför har jag också skrivit en filosofisk betraktelse av verkligheten med sju olika filosofiska kartor, säger Stephan.

En revolutionerande idé som Stephan lanserar i boken är en förklaringsmodell för mörk materia. Han har själv läst grundmanuskriptet för Einsteins relativitetsteori på tyska, och hävdar att teorin utgår från att gravitationsfältet är en tvådimensionell yta.

– Mörk materia brukar förklaras med en okänd partikel som måste finnas för att hålla ihop galaxen, men ingen har hittat den – och man har letat i 40 år. Vissa menar att Einsteins relativitetsteori inte är komplett. Men om vi utgår från en tidsyta istället för en tidslinje blir den komplett. Om vi tar hänsyn till stjärnornas rotation runt sin egen axel behövs ingen mörk materia i förklaringsmodellen. Har någon tolkat Einstein på det sättet som jag gör? frågar sig Stephan.

Vad väger en tanke? – Det holistiska paradigmet vänder sig till alla som är nyfikna och intresserade av populärvetenskap. Den ges ut av Hoi förlags nya imprint Kunskapshuset, både som tryckt bok och som ebok.

Vad väger en tanke? : det holistiska paradigmet

Vad väger en tanke? : det holistiska paradigmet
Författare
Förlag Kunskapshuset Förlag
GenreFysik
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor303
Vikt526 gr
Utgiven2021-03-21
SABUcc
ISBN 9789176972489

Nyfikenheten driver oss framåt – till nya frågor, till nya överraskande svar. Stephan Mangold, fysiker och uppfinnare, skriver om de stora naturvetenskapliga frågeställningarna på ett lättbegripligt sätt i sin tankeväckande populärfackliga bok Vad väger en tanke? Det holistiska paradigmet.

Går det att väga en tanke? För att förklara det måste Mangold ta oss med på en resa genom hela den nya fysiken. I sin bok beskriver han hur olika paradigmer har växt fram under det senaste årtusendet. En verklighet med många dimensioner kännetecknar holismen, som han kallar det nya paradigm som vi befinner oss i. Dessutom får läsaren ta del av en helt ny förklaringsmodell om mörk materia och hur en atomkärna kan tänkas se ut.

En ytterligare komponent är den personliga betraktelsen, där författaren i en självbiografisk del beskriver sina egna upplevelser och upptäckter av en värld som är så fascinerande att han bara måste förklara hur den fungerar.

Stephan Mangold föddes 1951 i tyska Bamberg, och växte upp i Västerbotten och Småland. Numera bor han i Västra Götaland. Under sin ungdom utbildade han sig till civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers i Göteborg och doktorerade i tvärvetenskaplig forskning inom audiologi. Som forskare och utvecklingschef har han bland annat utvecklat en programmerbar hörapparat. Vidare har han byggt upp vetenskapscentret Experimentum och format grunden till Universeum i Göteborg, samt via skolor och fortbildning av lärare arbetat för att öka de ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter för bokbranschen. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra Marknadspaket

tips@boktugg.se