Denna artikel sponsras av författare/förlag

Konferens med fokus på att göra litteraturen tillgänglig för alla

Magnus Larsson, generaldirektör för MTM. Foto: Stefan Tell

Det nordiska nätverket NIPI bjuder in till en konferens om inclusive publishing och de nya tillgänglighetskrav som EU-direktivet European Accessibility Act medför. Högaktuellt för alla förlag och utgivare av e-böcker och e-läsare. 

European Accessibility Act (EAA) antogs våren 2019. Enligt direktivet ska e-böcker och e-läsare med start år 2025 uppfylla nya tillgänglighetskrav (WCAG 2.1), vilket påverkar många av bokbranschens aktörer. I första hand förlag med fler än 20 anställda och en omsättning på över 20 miljoner, men i praktiken fler än så eftersom förlagen använder sig av Axiell Media (Elib) och Publit för produktion. Det är även sannolikt att distributörer kommer att ställa liknande krav. 

– Direktivet ska införlivas i svensk lag inom två år, det vill säga under våren 2022. Inom ytterligare tre år ska alla e-böcker och e-läsare vara tillgängliga när de lanseras på marknaden 2025. EAA kommer att vara omvälvande för marknadens aktörer, ansvariga myndigheter men framförallt för användarna med behov av ökad tillgänglighet i läsningen, säger Magnus Larsson, generaldirektör för MTM.

Vad innebär det här för bokbranschen?
– I de pilotstudier som vi har gjort ser vi att det finns ett stort glapp mellan marknadens befintliga produkter och den ambition som EAA pekar ut. Samtidigt öppnar förlagsbranschens skifte från analog till digital distribution och konsumtion upp för möjligheter att främja tillgänglig läsning.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) grundade 2019 tillsammans med motsvarande myndigheter i Danmark, Norge, Finland och Island nätverket NIPI. Nätverket strävar efter att öka kunskapen och medvetenheten om inclusive publishing bland förlag, redaktörer, författare, myndigheter, intresseorganisationer och bibliotek. 

NIPI arrangerar konferensen Include! Nordic Conference on Inclusive Publishing i Malmö den 16 och 17 mars 2020. Två dagar kommer ägnas åt att reda ut vad EAA-direktivet innebär och lyfta framgångsrika exempel inom inclusive publishing. Konferensen gästas av en handfull experter inom området och flera internationella talare kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskap. 

Inclusive publishing kan beskrivas på flera sätt. Det är en text eller annan publikation som inte utesluter någon, oavsett läsförmåga. För att en text ska betraktas som tillgänglig krävs att både texten i sig och distributionen är utformad enligt principerna för universell utformning. Principer som kan efterlevas om producenter och distributörer följer internationella standarder för tillgänglighet.

Hur är kunskapen om inclusive publishing i bokbranschen?
– Vi bedömer att kunskapen är relativt låg i dagsläget, men att viljan och engagemanget finns och att intresset är stort för att åtgärda de brister som finns. Tillgänglighet ses som ett värde i företagen och nu försöker man hitta sätt att säkra tillgänglighet för slutprodukten i arbetsprocesserna. Det finns insikt om att det ibland saknas så väl långsiktiga planer som kompetens för att lösa problemen själva, säger Magnus Larsson.

MTM har testat 180 böcker från de tio största förlagen utgivna under 2018 mot Epub Accessibilty Specifikation 1.0. (den internationella standarden för tillgänglighet). Av dessa böcker bedömdes inte någon vara tillgänglig i sitt befintliga skick. Detta berodde främst på fyra faktorer: bristande metadata om tillgänglighet, bristande språkuppmärkning i epub, felaktig uppmärkning (av exempelvis rubriknivåer) och avsaknad av alternativ bildinformation. Med andra ord har förlagen en bit kvar.

En djupare förståelse för och praxis kring tillgängliga böcker gynnar inte bara en stor grupp läsare utan också kommersiella aktörer som får möjlighet att nå nya målgrupper. Det handlar bland annat om personer som har en läsnedsättning genom syn- och hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning – målgrupper som många aktörer i bokbranschen idag går miste om.

– Det rör sig om uppskattningsvis 500 000–600 000 personer. Men om man räknar med en utvidgad målgrupp, där även nyanlända ingår, kan det vara så många som upp emot två miljoner. 

Genom att arrangera konferensen Include! och bjuda in dels aktörer från bokbranschen som producerar eller distribuerar e-böcker och e-läsare, dels aktörer med intresse för tillgänglighetsfrågor, att samtala om inclusive publishing hoppas MTM och resten av NIPI-nätverket att förflyttningen mot universell utformning kommer igång. 

– Med konferensen vill vi skapa medvetenhet och öka kunskapen kring frågan bland aktörerna och stimulera till nätverkande, och här kommer NIPI-nätverket att kunna spela en roll, säger Magnus Larsson.

Vad: Include! Nordic Conference on Inclusive Publishing
När: Den 16 och 17 mars 2020
Var:  Studio Meetingpoint, Tyfongatan 1, Malmö
Anmälan: NIPI:s hemsida

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar för din/era böcker så kontakta en av våra säljare. Läs mer om våra Marknadspaket

tips@boktugg.se