ANNONS

E-bokslån ökade 28 procent 2018 – färre lånar pappersböcker i Sverige

Även biblioteken är inne i en digitalisering. Eboksutlåningen ökar kraftigt - men det är fortfarande fysiska utlån som står för den största delen av bibliotekens utlåning, enligt Kungliga Bibliotekets statistik. Foto: iStock.

Folkbibliotekens utlåning av e-böcker ökade hela 28 procent under 2018. Det framgår av Sveriges officiella biblioteksstatistik, som Kungliga biblioteket (KB) publicerar idag. Samtidigt minskar fysisk utlåning.

Rapporten visar även det alarmerande faktum att bara 37 procent av landets elever har tillgång till ett enskilt skolbibliotek, som är bemannat på halvtid eller mer.

Den här artikeln är INTE låst.

Om du har möjlighet, hjälp oss gärna att hålla våra nyhetsartiklar olåsta utan betalvägg. Antingen köp en prenumeration på Boktugg INSIDER Basic eller Insider Business. Eller gör en engångsdonation via Swish eller kort.

25 kr 50 kr 75 kr 150 kr 500 kr Annat Swish

Under 2018 var utlåningen av e-böcker uppe i 2,3 miljoner på folkbiblioteken. Det är en ökning med 28 procent sedan föregående år, skriver KB i ett pressmeddelande.

Universitets- och högskolebiblioteken står dock för den stora användningen av e-medier (innefattar e-böcker, men även till exempel tidskrifter, nyhetstidningar, uppslagsverk, film och musik i digital form). Framför allt handlar denna användning om vetenskapliga publikationer. I snitt gör varje invånare drygt 8 nedladdningar av e-medier per år – sammanlagt 96 miljoner nedladdningar från de offentligt finansierade biblioteken. Till det kommer över 41 miljoner sökningar i licensierade databaser.

Utlåning av pappersböcker och andra fysiska format minskar

Samtidigt som digitala medier ökar så minskar utlåningen av fysiska medier, det vill säga böcker, skivor och annat som går att låna hem eller ta del av på biblioteket. Jämfört med förra året är utlåningen 4 procent lägre, vilket innebär 3 miljoner färre fysiska utlån. Totalt gör befolkningen 68 miljoner fysiska lån, där åtta av tio sker på folkbiblioteken.

Varje invånare besöker i snitt ett bibliotek åtta gånger per år men bara en fjärdedel av befolkningen kan beskrivas som aktiva låntagare. Folkbiblioteken har ett brett uppdrag och genomför varje år ett stort antal aktiviteter. Det handlar bland annat om sagostunder, filmvisningar, författarbesök, läxhjälp och språkträning. Antalet aktiviteter på folkbiblioteken har ökat under senare år och är nu drygt 145 000 för hela landet.

ANNONS

Biblioteken har en viktig roll för att höja invånarnas it-kompetens. Under 2018 anordnades 5 procent fler sådana aktiviteter jämfört med föregående år, främst av folkbiblioteken.

Minskade öppettider med personal och inköp av böcker

Universitets- och högskolebiblioteken har ökat sina redan generösa öppettider för forskare och studenter. När det gäller folkbiblioteken varierar öppettiderna kraftigt mellan kommunerna. Kommunerna fortsätter att stänga bibliotek samt att minska öppettider och inköp av böcker. Sedan millennieskiftet har antalet folkbibliotek i Sverige minskat med 24 procent. Däremot håller allt fler bibliotek meröppet, det vill säga öppet utan personal på plats. Meröppna bibliotek finns nu i 114 kommuner, skriver KB.

Folkbibliotekens bestånd av tryckta böcker har minskat med en femtedel på tio år. Biblioteken har lika många anställda som förgående år. Dessa har dock fått fler arbetsuppgifter.

Många obemannade skolbibliotek

Ovanligt många skolor rapporterar att de, av ekonomiska skäl eller svårigheter att rekrytera, inte kan halvtidsbemanna skolbiblioteken. Bara 37 procent av landets skolelever har nu tillgång till enskilda skolbibliotek med minst halvtidsbemanning. Detta trots att tillgången till skolbibliotek är obligatorisk enligt skollagen.

Skolbibliotekens inköp är låga och fortsätter att minska. Kostnaden för fysiska medier på skolbiblioteken är nu nere på 97 kronor per elev och år.

I sitt förslag till en nationell biblioteksstrategi lyfter KB fram behovet av en stor satsning på skolbibliotek. Förslaget betonar även betydelsen av biblioteken som samhällets öppna rum. Dessutom är det nödvändigt att genomföra en storskalig digitalisering av böcker och tidningar. På så sätt kan landets samlade kunskapsarv bli lättare tillgängligt för hela befolkningen.

Läs mer om biblioteksstatistiken

Varje år sammanställer KB statistik för landets offentligt finansierade bibliotek. Här finns mer information om 2018 års siffror:
Rapporten Bibliotek 2018 (pdf)
Mer om 2018 års statistik (KB:s webbplats)


❤ Gillade du den här artikeln? Vi hoppas det.
Kanske fick du lite kunskap eller tips eller bara ett gott skratt… I så fall har vi lyckats. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill välkomna nya läsare och göra det enkelt för trogna boktuggare. Om du gillar det vi gör och har möjlighet tar vi gärna emot ditt bidrag. En slant som tack för en bra artikel eller en Insider-prenumeration för dig som är författare eller jobbar i branschen. Stötta den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet.
Antingen köp en prenumeration på Boktugg INSIDER Basic eller Insider Business. Eller gör en engångsdonation via Swish eller kort.
25 kr 50 kr 75 kr 150 kr 500 kr Annat Swish

Om du har bråttom:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se