fbpx

Bokus och Akademibokhandeln minskade försäljningen Q3-2018

Maria Edsman, tillträdde som vd för Akademibokhandeln den 14 april 2018 och efterträdde då Maria Hamrefors.

Både Akademibokhandeln och Bokus minskade försäljningen under det tredje kvartalet, dock endast med 0,8 respektive 0,7 procent. Omsättningen blev 398,4 Mkr (402,4 Mkr) och rörelseresultatet 7,3 Mkr (11,8 Mkr).

Akademibokhandeln lämnade idag sin kvartalsrapport för perioden juli-september.

”För kvartalet uppgick nettoomsättningen för koncernen till 398,4 Mkr (402,4 Mkr). Omsättningen minskade något mot föregående år (-1 %) med en fortsatt förskjutning mot koncernens båda e-handelskanaler. Det osedvanligt varma och vackra vädret som höll sig kvar i landet även under juli och augusti påverkade kundtillströmning för butik negativt, vilket även annan detaljhandel upplevt. Kundtillströmningen till e-handeln hade samtidigt en positiv utveckling. I september kom även kundtillströmning i butik igång och det var en försäljningstillväxt i jämförbara butiker med 3,7 %. Försäljningsökningen i samtliga kanaler hjälptes till viss del av att kursstarten på universitet och högskolor i år var i september jämfört med i augusti föregående år. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar för koncernen uppgick till 7,3 Mkr (11,8 Mkr)”, skriver Akademibokhandeln i kvartalsrapporten.

Frågan är då hur mycket butiksnedläggningar och uppstart av butiker påverkar omsättningen?
– Försäljningstapp beror mest på den otroligt varma sommaren som framförallt påverkade juli negativt, men i viss mån även augusti. En stängd Stinsen och i slutet av kvartalet Västerås-Gallerian ger ett litet tapp även om en ganska stor del flyttat över till närliggande butiker, säger Maria Edsman till Boktugg.

ANNONS

Förutom satsningar handlar det givetvis också för Akademibokhandeln om att hitta besparingar. Lägga ner butiker som inte är lönsamma, optimera bemanningen i butikerna utifrån kundernas besöksmönster och att hålla nere hyrorna.

Kommer ni att krympa butiksytorna för att få ner hyreskostnaderna?
– Vi satsar främst på att omförhandla hyrorna för existerande ytor, säger Maria Edsman.

För årets första nio månader uppgick nettoomsättningen för Akademibokhandeln-koncernen till 1 149,8 Mkr (846,7 Mkr) och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -42,2 Mkr (-6,3 Mkr).

ANNONS

”Tredje kvartalet är ett kvartal med positivt resultat för Akademibokhandeln i och med skol- och högskolestart. Under kvartalet visade Akademibokhandeln ett något sämre resultat än föregående år som förklaras av det något minskade omsättningen samt förskjutningen mot e-handeln, med negativ marginalpåverkan som följd. Avskrivningarna fortsätter att öka som följd av de fortsatt ambitiösa affärsutvecklingssatsningar som genomförs i koncernen för att möta framtidens behov i en föränderlig marknad. Den negativa marginaleffekten och ökade avskrivningsnivån kompenseras dock av en något lägre kostnadsnivå till följd av de effektiviseringar som är initierade i verksamheten”, skriver Akademibokhandeln i kvartalsrapporten.

Ägarna på Volati levererade också sin kvartalsrapport idag där de även kommenterar bokhandelsverksamheten:

– Inom affärsområde Akademibokhandeln pågår ett spännande affärsutvecklingsarbete med fokus på effektivitet och lönsamhet. Branschstatistik från Svenska Bokhandlare-föreningen visar att försäljningen av berättelser (både fysiska och digitala) ökade med drygt sex procent på den svenska marknaden under första halvåret 2018. Jag är mycket nöjd med de framsteg Akademibokhandeln gör i att ta till vara möjligheterna på den växande marknaden genom att vara aktiva i alla kanaler och alla format, skriver Mårten Andersson, vd för Volati.

ANNONS

Inför det sista kvartalet har alltså Akademibokhandeln en förlust på 42,2 Mkr (eller -69 Mkr efter finansiella kostnader). Julhandeln avgör givetvis det totala resultatet för året.

– Vi kan inte ge några resultatprognoser men som vanligt kommer hela vinsten att komma i fjärde kvartalet, säger Maria Edsman.

Det intressanta är förstås att bryta ner det på butik och ehandel, vilket man också hittar i rapporten. Nettoomsättning för Bokus under tredje kvartalet landade på 148,5 Mkr (149,5) och för Akademibokhandeln (butikerna) på 253,5 Mkr (255,5). Faktum är alltså att båda kanalerna tappar försäljning under perioden. Det är dock fortfarande marginellt, -0,7 procent för Bokus och -0,8 procent för Akademibokhandeln vilket gör det svårt att dra några tydliga slutsatser.

– Det lilla tappet i Bokus kommer från företagsförsäljningen med några större affärer som låg i förra årets siffror. E-handel på konsumentsidan utvecklas positivt, säger Maria Edsman.

Bokus står alltså för 36,9 procent av försäljningen i koncernen. Med tanke på den tillväxt som alla de övriga streamingtjänsterna visat under det tredje kvartalet är det tydligt att Bokus Play inte har lyckats attrahera så många abonnenter att det ger utslag i resultaträkningen. Ännu. Med tanke på att varje kund betalar 89 kr (71,20 kr exkl moms) så skulle varje kund under ett kvartal ge 213,60 kr i försäljning. Det krävs alltså nästan 5 000 kunder för att generera en miljon i intäkt under ett kvartal. Om nu inte Bokus lyckas få dem att uppgradera till det stora paketet för 169 kr (135,20 kr exkl moms).

– Vi har planer som kommer realiseras inom kort och där vi även kommer rikta oss mot Akademibokhandelns kunder. Jag kan inte säga mer i nuläget, säger Maria Edsman.

Boktuggs nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna. Vi tar dig med bakom kulisserna i bokbranschen. Kostnadsfritt.
Vi delar aldrig din epostadress med tredjepart. Avsluta när du vill.

Akademibokhandeln behöver alltså hitta mer effektiva sätt att konvertera medlemmarna i Akademibokhandelns vänner (som redan för ett halvår sedan var 1,7 miljoner och idag runt 1,9 miljoner) till abonnenter på Bokus Play i en eller annan form. Man kan tänka sig att de sneglar på Amazon Prime. Ett premiummedlemskap i Akademibokhandelns vänner som ger 20 procent rabatt på alla köp i butik, alltid fri frakt på Akademibokhandeln.se och inkluderar Bokus Play är inte otänkbart att paketera. Det finns dock ett par utmaningar för Akademibokhandeln:
– motivera butikernas medarbetare att aktivt sälja streamingabonnemang som riskerar att dra kunder från tryckta böcker i butik till ljudböcker i mobil
– motivera Bokus personal att sälja streamingabonnemang som riskerar att minska försäljningen av tryckta böcker och samtidigt under lång tid kommer att ge minimalt tillskott
– förklara varför Akademibokhandeln.se ska ha butikspriser på nätet när kunderna förväntar sig Bokus-priser i butikerna
– jobba vidare med två olika varumärken när det är uppenbart att streaming, ehandel och butik bara är olika kanaler – som skulle tjäna på ett gemensamt namn. Bokus?

Fortsättning följer. Det är egentligen först efter det fjärde kvartalet som vi kan se om 2018 blir ett bra år för Akademibokhandeln och Bokus. Det är i julhandeln vi får se ifall streamingtjänsterna även kommer att påverka julklappshandeln med böcker.❤ Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Varje bidrag vi får från läsare som dig, litet eller stort, gör att vi kan fortsätta ta med er bakom kulisserna i bokbranschen. Stöd Boktugg från 35 kr/mån eller 250 kr/år. Det tar bara en minut. Tack.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Stäng meny